Convocatòries | Biblioteques, llibre i edició

11-01-2022 fins al 26-01-2022

Subvencions per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE

De l'11 al 26 de gener
11-01-2022 fins al 26-01-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 10-01-2022
Són subvencions per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i que també consten al Directorio de Bibliotecas Españolas, que ha elaborat el Ministeri de Cultura i Esport en cooperació amb les comunitats autònomes.

Aquestes subvencions es financen amb càrrec als fons derivats de l'instrument europeu de recuperació Next Generation EU, per mitjà del mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

La tramitació d'aquest ajut es fa a través d'EACAT. El tràmit per sol·licitar l'ajut estarà disponible a partir de l'11 de gener. S'hi pot accedir a través d'aquesta ruta: Inici > Tràmits > Catàleg > CLT - OSIC - Subvencions - Biblioteques

A qui va dirigit
  • Als ens locals o els ens que en depenen que gestionen biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i que també constin al Directorio de Bibliotecas Españolas. Cal tenir present que els ens sol·licitants ha de presentar una sol·licitud diferent per a cada biblioteca que gestionen.

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 al 26 de gener del 2022 (ambdós inclosos).

Tags: