Convocatòries | Biblioteques, llibre i edició

15-02-2022 fins al 03-03-2022

Subvencions sector llibre i edició

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 de febrer al 03 de març
15-02-2022 fins al 03-03-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 14-02-2022
1. Subvencions a l’edició de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana
Aquesta línia té com com a objecte la concessió de subvencions a l’edició de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana. S’hi inclouen tant els projectes com els llibres publicats de títols individuals o col·leccions de llibres.
Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 de febrer al 03 de març de 2022
A qui va dirigit
Poden optar a les subvencions les empreses i entitats sense ànim de lucre privades amb activitat econòmica d’edició de llibres.

2. Subvencions per a l'organització a Catalunya de fires i salons del llibre en català i occità
L'objecte d'aquesta línia de subvencions és l'organització a Catalunya de fires i salons del llibre en català o occità.
Queden exclosos de les subvencions previstes en aquestes bases:
a) Les fires o salons del llibre professionals.
b) Els esdeveniments que tinguin com a protagonista el llibre d'artista  i les edicions que giren al voltant de l'art i de l'experimentació gràfica.
c) Les fires i els salons amb un pressupost superior a 200.000,00 euros.
d) Les fires i els salons celebrats amb motiu de la diada de Sant Jordi.
Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 de febrer al 03 de març de 2022
A qui va dirigit
Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats privades sense ànim de lucre.

3. Subvencions per a la modernització de les llibreries
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la modernització de la llibreria, entesa com a establiment obert al públic adreçat principalment a la venda de llibres, mitjançant la realització d’obres, l’adquisició de béns i equipaments, la incorporació de noves tecnologies, l’elaboració d’auditories de qualitat de servei, i la realització d’accions de promoció del llibre i la lectura. Les activitats objecte de subvenció han de tenir una repercussió directa en la qualitat del servei prestat a l’usuari i en la comercialització del llibre.
Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 de febrer al 03 de març de 2022
A qui va dirigit
A les empreses privades que es dediquen, exclusivament o principalment, a la venda de llibres al client final, en establiments oberts al públic.

Tags: