Actualitat | APGCC

Data de publicació: 01-04-2022

Parlem amb... Magalí Homs

Hem parlat breument sobre gestió cultural amb la Directora de Tantàgora, sòcia de l'APGCC
Data de publicació: 01-04-2022
Quina és la prioritat de la GC a Catalunya per aquest any?
Per mi la primordial és l’econòmica, ja que aquesta afecta de manera estructural i polièdrica al nostre quotidià laboral. Per una banda necessitem garantir els recursos que ens permetin tenir equips estables i adequats als projectes que duem a terme, on el “multi tasquin” generalitzat doni pas a equips especialitzats en aquelles tasques on sigui necessari. 

Per altra banda, entenc que els projectes culturals són fruit de la societat diversa i complexa en la qual vivim i que per tant cal que abordin entre d’altres;  la creació de nous públics, la perspectiva de gènere, la intercultural i l’ecològica, que tinguin visió local-nacional-internacional, que treballem enxarxats, que procurem involucrar empreses d’altres sectors, que tinguem voluntaris, que treballem projectes comunitaris ... Per tal de poder treballar transversalment tots aquest ítems ens cal estabilitat econòmica a 4/6 anys vista per posar en marxa estratègies de llarg recorregut que puguin garantir acomplir aquest objectius. 

Que la gestió cultural té una dependència econòmica endèmica de l’administració pública és una evidència, de fet, se’ns demana cada vegada més que complim amb els paràmetres que he comentat per accedir al suport econòmic, però el pressupost públic destinat a cultura continua sent insuficient per poder garantir l’estabilitat que necessita el sector.

Amb tot això voldria remarcar també, que sobre la cultura plana l’exigència de ser un sector autosostenible. Al meu entendre la cultura és un bé essencial, com l’educació i la sanitat i per tant necessita una inversió pública molt superior a l’actual. Apostar per un sector cultural fort és fer-ho per una societat rica i crítica i per tant és una qüestió de país.

Ens podríem proposar per aquest 2022 iniciar un treball de fons sobre la complexitat econòmica de la cultura i el seu finançament, on els agents públics i privats compartíssim punts de vista per traçar noves vies.

Què creus que els cal aprendre a altres sectors del sector cultural?
La inestabilitat intrínseca del sector cultural ha fet que la gran majoria dels qui hi treballem tinguem altament desenvolupades certes habilitats professionals com ara la flexibilitat, l’agilitat, la recerca permanent, el treball en xarxa ... Ja voldrien altres sectors tenir un percentatge tan elevat de professionals amb aquestes habilitats tan desenvolupades.

Què és el més t'agrada de la teva professió? 
Contribuir al foment del gust lector i així promoure l’esperit crític de les persones.

Tags: Parlemamb