Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 24-02-2022

Aconseguit Acord Salarial pel Lleure Educatiu i Sociocultural

Acord parcial en matèria salarial en el marc de la comissió negociadora del 4rt Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural
Data de publicació: 24-02-2022
Després de mesos de negociació, s'ha arribat  a un acord parcial en matèria salarial en el marc de la comissió negociadora del 4rt Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural. La revisió salarial acordada (amb taules salarials tancades) pels següents anys ha estat la següent:
  • Increment de l’1,5% amb efectes d’1 de gener de 2022
  • Increment de l’1% amb efectes d’1 de setembre de 2022
  • Increment del 2% amb efectes d’1 de setembre de 2023
  • Increment del 2,5% amb efectes d’1 de setembre de 2024
A més, queda oberta la possibilitat de revisar a l’alça, mitjançant l’acord de les parts, els increments salarials de 2023 i 2024 si la situació del sector ho permet.

Alhora també s'ha acordat la inclusió de tres perfils professionals que suposen una millora en l’àmbit sociocultural i als centres de cultura:
  • Es crea el perfil de Mediador/a Cultural per a museus i centres culturals que tindrà com a funció elaborar materials didàctics i pedagògics sobre continguts culturals, artístics i patrimonials, així com gestionar i coordinar a la programació d’activitats culturals. Tindrà una retribució equivalent a la de Tallerista.
  • També s'ha acordat eliminar el perfil de Venda d’entrades i reserva de grups per incloure’l al nivell de Informador/a, alhora que totes les persones que venien desenvolupant la tasca de vendedor d’entrades passaran a aquest perfil experimentant una millora important en el seu sou.
  • Finalment, s’ha creat el perfil Tècnic/a de Producció que s’ocuparà de la preparació dels equips d’imatge, llum i so, la realització de les proves, l’ús i control d’equips durant els esdeveniments, sempre que no requereixin una habilitació o formació específica. Tindrà una retribució equivalent a la d’Informador.

I per continuar treballant, les parts també han acordat la creació de tres comissions de treball per agilitzar la feina en aquesta i d’altres matèries del conveni:
  • Comissió colònies, campaments i activitats anàlogues i registre horari
  • Comissió reforma laboral i millores socials
  • Comissió classificació professional

Tags: