Convocatòries | Museus i patrimoni

17-03-2022 fins al 04-04-2022

Subvencions per a la implementació de programes estratègics i projectes específics dels museus

Del 17 de març al 4 d'abril de 2022
17-03-2022 fins al 04-04-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-03-2022
L'objectiu d'aquesta línia d'ajuts és donar suport als museus de Catalunya per dur a terme programes estratègics i projectes específics.

Hi ha set modalitats diferents:
  1. Programa de planificació estratègica i de millora de la gestió dels museus.
  2. Programa de cooperació i d’internacionalització, per actuacions de coproducció i col·laboració amb museus de fora de Catalunya.
  3. Programa de recerca amb col·laboració de les universitats o grups de recerca universitaris consolidats per recerques vinculades amb l’acció temàtica o territorial del museu i que incorporen una metodologia de recerca ben definida. 
  4. Projectes i actuacions per millorar l’accessibilitat a persones amb discapacitat, així com altres activitats adreçades a col·lectius vulnerables o amb risc d’exclusió social.
  5. Projecte educatius innovadors, que replantegin la relació entre el museu i la comunitat educativa, i que fomentin l’ús de les tecnologies digitals.
  6. Programa de formació, per donar suport al desenvolupament professional del personal dels museus.
  7. Programa de suport territorial d’un museu inscrit al Registre de Museus de Catalunya amb l’objectiu de donar recolzament i servei estable a un nombre determinat d’equipaments museístics i patrimonials no inscrits (museus petits, cases museu, centres d'interpretació, jaciments i monuments museïtzats, espais expositius i altres infraestructures de tipus museístic) del seu àmbit supramunicipal.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 17 de març al 4 d'abril de 2022, ambdós inclosos. 

A qui va dirigit
  • Als ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
  • Als consorcis locals amb domicili a Catalunya.
  • A les persones físiques, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Tags: