Convocatòries | Arts escèniques

15-03-2022 fins al 30-03-2022

Altres subvencions de l'àmbit de les arts escèniques

Del 15 al 30 de març de 2022
15-03-2022 fins al 30-03-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 15-03-2022
Són subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:
 1. Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.
 2. Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles professionals. A l'efecte d'aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s'entén per nou espectacle la reposició o la revisió d'aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió. Es poden presentar com a màxim tres sol·licituds per a tres projectes professionals diferents, una per a cada projecte.
 3. Suport a l’exhibició d’espectacles professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.
Queden excloses les iniciatives vinculades a la indústria cultural (produccions de gran format, etc.).
Les persones sol·licitants poden presentar-se a més d'una modalitat.

A qui va dirigit
 • A entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en l'àmbit de la dansa.
 • A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.

 1. Són subvencions a activitats de circ de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents
 2. Suport a l'organització d'activitats de formació no reglada per a professionals. Es pot presentar, com a màxim, una sol·licitud, amb un únic projecte, per aquesta modalitat.
 3. Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles professionals. A l'efecte d'aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s'entén per nou espectacle la reposició o la revisió d'aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió. Es pot presentar com a màxim tres sol·licituds per a tres projectes professionals diferents, una per a cada projecte.
 4. Suport a l'exhibició d'espectacles professionals. Es pot presentar, com a màxim, una sol·licitud, amb un únic projecte, per aquesta modalitat.
Els sol·licitants es poden presentar a més d'una modalitat.
Queden excloses d'aquestes bases les iniciatives vinculades a la indústria cultural (produccions de gran format, etc.).

A qui va dirigit
 • A les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.
 • A les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.

Són subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:
 1. Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.
 2. Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles professionals. A l'efecte d'aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s'entén per nou espectacle la reposició o la revisió d'aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió. Es pot presentar un màxim de tres produccions, cadascuna en una sol·licitud de subvenció diferent.
 3. Suport a l’exhibició d’espectacles. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.
Queden excloses les iniciatives vinculades a la indústria cultural (produccions de gran format, etc.).
Les persones sol·licitants poden presentar-se a més d'una modalitat.

A qui va dirigit 
 • A les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.
 • A les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.

Tags: