Convocatòries | Gestió cultural

03-05-2022 fins al 19-05-2022

Subvencions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional

Presentació de sol·licituds del 3 al 19 de maig a les 14 h
03-05-2022 fins al 19-05-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 03-05-2022
Són subvencions per donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:
  1. La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
  2. La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.
A qui va dirigit?
  • A les corporacions locals o ens que en depenen.
  • A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.
  • A les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques amb domicili a un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • Les comunitats de béns, amb domicili social a Catalunya.
  • No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

Són subvencions per a la realització de consultories per a entitats privades sense ànim de lucre de l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.
A qui va dirigit?
  • A les associacions, fundacions i federacions amb seu social a Catalunya i que pertanyin a l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.
Termini de presentació de sol·licituds:  del 3 al 19 de maig del 2022 a les 14 h. 

CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis usuals, aquest tràmit es tancaria el 18 de maig, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 19 de maig a les 14 h. 

Tags: