Agenda | Museus i patrimoni

16-06-2022 fins al 16-06-2022

Jornada 'Els museus de ciència i tecnologia, motor de canvi museològic del segle XXI'

Dijous 16 de juny, de 9.30 a 17.30 h al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Rambla d’Ègara, 270. Terrassa)
16-06-2022 fins al 16-06-2022
Localització: Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Rambla d’Ègara, 270. Terrassa)
Data de publicació: 23-05-2022
Jornada presencial organitzada pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i el seu Sistema Territorial.

És una jornada adreçada a personal tècnic de museus, professionals de la gestió cultural, professionals d’empreses dedicades a la museografia, alumnat universitari de l’àmbit cultural, públic en general.

Ja entrats de ple en el segle XXI, els museus de ciència i tecnologia, en la seva activitat diària i en la seva missió, presenten unes singularitats que posen en qüestió la vigència de diferents conceptes de la museologia clàssica. A través d’uns temes de debat provocatius i amb la presència de ponents inspiradors, la jornada vol abordar la noció de museu i les seves implicacions, la revisió dels sistemes d’avaluació de les institucions museístiques, així com les característiques dels llenguatges museogràfics actuals.

Entre les qüestions que abordarà la sessió hi ha la mateixa concepció dels museus avui en dia: què vol dir realment museu interactiu? O museu social? Què significa museu contemporani? I museu corporatiu? Per què uns museus es diuen del territori i altres no són del territori? Què vol dir museu virtual? Es plantejarà també el concepte de museu com a indústria cultural, el significat de divulgar la ciència en l’actualitat i el sentit de la parcel·lació dels museus per disciplines (ciència, art, història, etc.) davant del contínuum del coneixement universal.

La jornada vol posar també en debat l’obsolescència dels sistemes actuals d’avaluació i d’impacte dels museus, a través de problemàtiques com els rèdits esperats de la tasca museística, la significació real del nombre de visitants, l’accés de tots els públics a les institucions i l’experiència personal dels visitants.

Per últim, la sessió tractarà l’oferta actual dels museus i els (re)plantejaments museogràfics: què es allò que al segle XXI fa imprescindible un museu? Quins són els trets diferencials del llenguatge museogràfic? S’abordaran temes com la digitalització dels museus, la relació d’aquests amb la indústria turística o el protagonisme del disseny i l’interiorisme en la producció d’exposicions.

El resultat de la jornada servirà de full de ruta per a les actuacions futures del conjunt de museus del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

Tags: