Convocatòries | Gestió cultural

09-06-2022 fins al 30-06-2022

Convocades subvencions per a diagnosis ambientals d’empreses i entitats culturals

Fins el 30 de juny de 2022
09-06-2022 fins al 30-06-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 09-06-2022
L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de diagnosis ambientals per a empreses o entitats del sector cultural. La dotació és de 150.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de juny.

Es tracta d’una nova línia d’ajuts destinada a realitzar diagnosis ambientals d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital.

S’entén per ’diagnosi ambiental’ l’estudi genèric dels principals aspectes ambientals que afecten els processos i pràctiques de les empreses o dels seus projectes (consums d’aigua, d’energia, producció i gestió de residus, mobilitat, etc.), com a fase prèvia i necessària per poder fer, posteriorment, els plans o estudis de caràcter més específic per millorar la gestió de la sostenibilitat ambiental i reduir la petjada de carboni.

Només es consideren subvencionables les despeses de contractació de l’empresa de consultoria externa per a la realització de la diagnosi ambiental, que en cap cas poden incloure les despeses d’implementació de les accions recomanades per la diagnosi ambiental ni per al desenvolupament de programari o d’aplicacions informàtiques.

La diagnosi ambiental ha de finalitzar no més tard del 14 d’octubre de 2022. L’import de la subvenció és del 80% del pressupost, amb un màxim de 2.000 euros.

Tags: