Agenda | Arts visuals

04-07-2022 fins al 04-07-2022

Formació. Com funcionen les licitacions en l’àmbit de les arts visuals?

Dilluns 4 de juliol de 10 a 14 h, formació online
04-07-2022 fins al 04-07-2022
Localització: Online
Data de publicació: 15-06-2022
Dins el marc del Pla d'impuls de les Arts Visuals, l'Institut Català de les Empreses Culturals, la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques i la Plataforma d’Arts Visuals de Catalunya organitzen un mòdul formatiu adreçat a les professionals de les arts visuals, que té com a objectiu afavorir la millora de la qualitat en la gestió de projectes i alhora afavorir i promoure les bones pràctiques en tots els processos de gestió i consecució.

En aquesta primera sessió es treballaran aspectes clau per facilitar la concurrència a licitacions, comprendre el funcionament del procés i millorar la presentació de les proposicions. A banda d'això, es donarà un context global a la contractació pública mitjançant la introducció del context normatiu actual i es facilitaran eines d’intercooperació empresarial.

Sessió adreçada a professionals de les arts visuals i la gestió cultural interessades a conèixer els aspectes legals de les licitacions, ara que l’administració local opta sovint per aquesta via a l’hora de proveir les vacants, i com presentar-se degudament a la convocatòria

Objectius generals de l’activitat:
 • Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions.
 • Desenvolupar estratègies de millora de les proposicions.
Objectius específics de l’activitat:
 • Saber interpretar els plecs de condicions.
 • Saber desenvolupar el projecte segons els criteris d’adjudicació.
 • Donar compliment a totes les obligacions documentals.
 • Conèixer estratègies d’intercooperació i col·laboració per a la presentació de licitacions.
 • Saber ponderar els criteris.
Temari 
 • En què consisteixen les licitacions?
 • Quines tipologies de contractes i procediments hi ha?
 • La compra pública responsable.
 • El plec de condicions administratives.
 • El plec de condicions tècniques.
 • La documentació administrativa.
 • La solvència tècnica i econòmica.
 • Integració de solvència i la unió temporal d'empreses (UTE).
 • Procés de presentació. Els sobres.
 • El Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI).
 • Anàlisi dels criteris de valoració: el projecte tècnic.
 • Què cal tenir en compte per presentar l'oferta econòmica? La baixa temerària.
 • Mesures especials d’execució.
A càrrec de Marc Vilanova Fernàndez, sociòleg i soci consultor de Facto Cooperativa SCCLP, especialitzat en contractació pública i desenvolupament d’estratègies de compra pública responsable.

En col·laboració amb l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural i l'Associació Catalana de Crítica d'Art.

Tags: