Recursos i documentació | Gestió cultural

Data de publicació: 13-07-2022

Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts

Informe de 2021
Data de publicació: 13-07-2022
Amb el ressò de la pandèmia, que ha deixat un sector cultural molt afeblit a tots els nivells, l’Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts corresponent a l’any 2021 se centra a fer una anàlisi i una reflexió en clau de futur que siguin la base de les propostes que han d’ajudar a afrontar una recuperació sostenible i duradora.

L’informe està conformat pels cinc capítols habituals. El primer d’ells, l’anomenat «Esdeveniments i tendències», incorpora el relat de com els sectors culturals han viscut l’any 2021, marcat per la lenta represa de l’activitat cultural, la contenció en els resultats i la il·lusió per la bona resposta de la ciutadania a les propostes que el sector anava plantejant a mesura que s’aixecaven les restriccions.

També incorpora l’anàlisi de la política cultural des del triple vessant del Parlament, el Govern i el Departament de Cultura. En un any d’eleccions al Govern de la Generalitat, aquest apartat fa la funció de balanç del qual ha fet el govern sortint, però sobretot recull les propostes del nou govern, que haurà de vetllar perquè es realitzin al llarg de la legislatura.

Enguany l’informe inclou el llegat del 1r Fòrum de les Arts a l’Educació amb la reproducció de la Carta de les Arts a l’Educació, on es recullen les recomanacions i els compromisos que les diferents administracions que hi estan implicades - Cultura, Educació i Recerca i Universitats – s’han compromès de dur a terme per millorar la incorporació de les arts en l’àmbit educatiu.

L’informe continua amb el recull de les principals dades i indicadors culturals disponibles en el moment de tancament del document mostra amb números l’impacte de la covid-19 en el conjunt del sistema cultural català.

Per últim, l’informe es clou amb les recomanacions que el Plenari del CoNCA fa sobre la base de tota la informació recollida prèviament. Aquestes propostes van dirigides en primera instància als dirigents responsables de la política cultural del país, però també n’inclou per als agents dels diferents sectors culturals.

Tags: