Actualitat | APGCC

Data de publicació: 21-07-2022

L'APGCC elabora i publica un Protocol per a la prevenció de situacions d’assetjament sexual

El document és d'aplicació en el marc de l'Associació
Data de publicació: 21-07-2022
Durant els darrers mesos, la comissió de treball de l'APGCC Cultura i Gènere ha estat treballant en l'elaboració d'un Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual i/o d’identitat sexual, que pretén ser una Guia de prevenció i actuació dels assetjaments, discriminacions i violències sexuals.

El protocol és fruit de la feina i l’interès de l’associació per posar en relleu valors que volem que ens defineixin i caracteritzin: la igualtat i la condemna de la violència masclista. S’ha fet pensant en totes les persones que, d’una manera o d’altre, directament o indirecta, formen part, treballen i/o col·laboren amb l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC), com són totes les persones membres, l’equip d’oficina tècnica i les diferents modalitats de participació.

Consulta el document:

Tags: