Actualitat | Polítiques culturals

Data de publicació: 25-08-2022

Nova guia per l'avaluació de les polítiques culturals locals

La FEMP i el Ministeri de Cultura i Esport renoven i actualitzen la caixa d'eines per a la planificació i avaluació de l'acció cultural local
Data de publicació: 25-08-2022
La nova guia per l'avaluació de les polítiques culturals locals vol actualitzar els continguts d'una guia anterior, publicada el 2009, que va ser la primera experiència internacional de construcció d'un sistema d'indicadors per a l'avaluació i la planificació de les polítiques locals destinades a la cultura.

Tags: