Convocatòries | Museus i patrimoni

08-09-2022 fins al 23-09-2022

Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit del patrimoni cultural (CLT505)

Del 8 al 23 de setembre de 2022 a les 14 h
08-09-2022 fins al 23-09-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 08-09-2022
Són subvencions per promoure projectes d'activitats que, amb continuïtat durant l'any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en l'àmbit del patrimoni cultural.

A qui va dirigit
  • A les associacions professionals altament representatives del sector del patrimoni cultural, que tinguin domicili a Catalunya. 
  • Als col·legis professionals d'àmbit territorial català i col·legis únics d'àmbit estatal amb delegacions d'àmbit territorial català. 
  • A les associacions organitzadores de certàmens, congressos, jornades o actes vinculats amb el patrimoni cultural que tinguin domicili a Catalunya.
  • A les acadèmies que siguin corporacions de dret públic inscrites al registre d'acadèmies de la Generalitat i vinculades al patrimoni cultural, amb seu a Catalunya.
  • No poden optar a aquestes subvencions:  
  • Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents ni els consorcis. 
  • Les empreses, siguin persones físiques o jurídiques. 
  • Les fundacions ni altres entitats privades sense ànim de lucre.
  • Les universitats.

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 23 de setembre de 2022 a les 14 h.
CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis habituals, aquest tràmit es tancaria el 22 de setembre, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 23 de setembre a les 14 h

Tags: