Convocatòries | Polítiques culturals

08-09-2022 fins al 27-09-2022

Subvencions per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (NextGenerationEU) (CLT506)

Del 8 al 27 de setembre a les 14 h
08-09-2022 fins al 27-09-2022
Localització: Online
Data de publicació: 08-09-2022
Són subvencions per contribuir econòmicament, durant un període biennal, a ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes de Catalunya; és a dir, que tinguin lloc o es desenvolupin en municipis del medi rural.

L'objectiu és finançar els projectes i les activitats que representin una contribució rellevant i significativa a l'ecosistema cultural del territori i, en particular les activitats i els projectes que estiguin relacionats amb:
  • a) Esdeveniments, espectacles artístics o culturals, festivals, exposicions, cicles, circuits, fires i mercats, i altres activitats culturals similars que abastin qualsevol dels àmbits de la cultura.
  • b) Projectes gestionats per agents articuladors, laboratoris d'idees, iniciatives transdisciplinàries o agrupacions transectorials que afavoreixin l'experimentació, la investigació i la innovació cultural en el territori.
  • c) Activitats de formació, incloses les activitats extraescolars, transferència, i mediació artística i cultural. S'hi inclouen aquelles que fan ús de les noves tecnologies.
Aquestes subvencions es financen amb càrrec als fons derivats de l'instrument europeu de recuperació NextGenerationEU, mitjançant el Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

A qui va dirigit?
  • A entitats de l'Administració local de Catalunya: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis, consorcis d'ens locals, consells comarcals i diputacions provincials, així com els ens públics que en depenen.
  • A organismes públics, amb personalitat jurídica pròpia, que depenen de l'Administració de la Generalitat i fundacions adscrites a l'Administració de la Generalitat.
  • A fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.
  • A empreses privades i altres entitats amb finalitat de lucre, així com els professionals inscrits en el Règim especial de treballadors autònoms.

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 27 de setembre a les 14 h de 2022. 
CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis habituals, aquest tràmit es tancaria el 26 de setembre, però per poder atendre totes les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 30 de setembre a les 14h. 

Tags: