Convocatòries | Gestió cultural

14-10-2022 fins al 02-11-2022

Subvencions del Departament de Cultura

Del 14 d'octubre al 2 de novembre a les 14h
14-10-2022 fins al 02-11-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 14-10-2022
L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya.

A qui va dirigit?
  • A persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.


Són subvencions per a la millora de les infraestructures en equipaments escènics i musicals d'acord amb el Pla d'accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics i el Pla d'impuls del circ, durant un període biennal.

A qui va dirigit?
En el cas de les modalitats a) i b):
  • Les entitats titulars d'equipaments escènics i musicals locals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM): els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3), els equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) i els altres espais escènics i musicals locals (E1), d'acord amb l'article 7.1, lletres b, c i d del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
  • Els ajuntaments i els altres ens locals de Catalunya que siguin titulars de l'equipament o que gestionin programacions d'arts visuals en equipaments de titularitat pública o privada, que formin part del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya o que compleixin els requisits per integrar-s'hi. Se n'exclouen els equipaments nacionals d'arts visuals que regula l'article 8 del Decret 60/2020, de 2 de juny.
  • Les entitats titulars o gestores de centres de creació artística.

En el cas de la modalitat c):
  • Els ajuntaments i els altres ens locals de Catalunya que siguin titulars de l'equipament o que gestionin programacions d'arts visuals en equipaments de titularitat pública o privada, que formin part del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya o que compleixin els requisits per integrar-s'hi. Se n'exclouen els equipaments nacionals d'arts visuals que regula l'article 8 del Decret 60/2020, de 2 de juny.

En el cas de la modalitat d):
  • Les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme l'activitat en l'àmbit del circ.
  • Les entitats titulars d'equipaments escènics i musicals locals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM): els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3), els equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) i els altres espais escènics i musicals locals (E1), d'acord amb l'article 7.1, lletres b, c i d del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que incloguin en la seva programació estable activitats de circ.


Termini de presentació de sol·licituds: del 14 d'octubre al 2 de novembre a les 14 h de 2022.
CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis habituals, aquest tràmit es tancaria el 31 d'octubre, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 2 de novembre a les 14 h.

Tags: