Agenda | Museus i patrimoni

29-11-2022 fins al 30-11-2022

7a Jornada de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

29 i 30 de novembre a l'auditori del MACBA
29-11-2022 fins al 30-11-2022
Localització: Auditori del MACBA
Data de publicació: 14-11-2022
29 de novembre 15 - 18.40 h (en línia)
30 de novembre 9 - 14.30 h (Auditori del MACBA)

Tal com diu John Falk en el seu últim llibre “El valor dels museus” els museus són percebuts com a nice but not necessary, és a dir, amables, agradables, simpàtics però no necessaris. De les seves paraules se’n desprèn que els museus necessiten explicar els beneficis que aporten, no només per les funcions canòniques que tradicionalment desenvolupen (adquirir, conservar, documentar, investigar, exposar....), sinó també pels impactes positius que aporten a la societat. La recent redefinició de museu per part de l’ICOM recull aquesta tendència que ha anat creixent en els últims anys.

La Jornada d'enguany, organitzada per l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC), es dedica a l’impacte dels museus i, més concretament, a l’impacte social dels museus. L’interès a dedicar la Jornada d’enguany a l’impacte, i la manera o les eines per a mesurar aquest impacte, rau fonamentalment en el fet que enguany l’OPPCC, per encàrrec del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la DG de Patrimoni Cultural, ha posat en marxa la fase test del Baròmetre Social dels Museus (BSM), concretament la fase test de l’anàlisi quantitativa del BSM. El BSM va ser dissenyat per Margarida Loran entre 2018 i 2020 amb la participació de 6 museus que van col·laborar en la definició dels 36 indicadors que conformen l’aproximació quantitativa. El projecte del BSM també considera una fase qualitativa que està metodològicament per definir amb l’objectiu d’avaluar l’impacte de casos concrets.


La Jornada es divideix en dues parts:
  • Una primera part, en línia, dedicada a la presentació de diversos models internacionals sobre l’impacte dels museus i la seva mesura. 
  • La segona part, presencial, que es dedicarà a la presentació dels resultats del BSM 2021, amb la participació de professionals dels 12 museus que han participat en la fase test presentant alguns dels projectes que desenvolupen les seves organitzacions.
 
Conèixer l’impacte social que generen els museus no només serveix com una eina d’advocacy, és a dir, per explicar d’una manera sistemàtica i global els beneficis socials que generen els museus (que és uns dels propòsits centrals del BSM), sinó que també ha de servir d’ajuda i suport perquè els museus disposin d’eines que els permetin mesurar i avaluar els seus impactes en les comunitats i els territoris en els quals actuen. I aquesta avaluació pot ser la base per poder conèixer l’eficàcia i l’eficiència socials dels seus projectes i com a eina de suport a la revisió continuada del seu planejament i de l’assignació dels recursos que dediquen als diversos projectes que duen a terme.

Documents relacionats
Programa Jornada 2022

Tags: