Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 27-01-2023

30 anys construint la professió

Avui celebrem un aniversari molt especial
Data de publicació: 27-01-2023
Avui fa 30 anys que a Barcelona un grup de participants del primer màster en gestió cultural que es va fer a l’estat espanyol, de la Universitat de Barcelona, s’ajuntava per crear una associació professional. Inicialment constituïda com a Associació de Postgraduats i Postgraduades en Gestió Cultural de Catalunya, al cap d’uns anys passaria a ser l’actual APGCC - Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.

És que no existia la professió abans? Sí que hi era, però encara amb una terminologia difosa. A la primera meitat dels anys 80 es parlava més d’animació sociocultural o dinamització cultural. No és fins a 1985 que, sota la iniciativa de l’Eduard Delgado, es crea la primera oferta de formació a l’acabat d'inaugurar CERC en una professió que es va començar a anomenar gestió cultural.

Quatre anys després, el 1989, començava el primer màster de gestió cultural. Així, es pot dir que en aquesta professió la formació pràcticament va precedir la generació i extensió del terme d’allò que es formava. L’associació, formada inicialment per una vintena de persones, es crea el 1993.

La professió i l’associació han anat seguint camins de creixement en paral·lel. Amb els anys, a Catalunya es consolida el terme genèric de gestió cultural, es dona continuïtat a la formació de postgrau universitari fins a les múltiples ofertes existents avui en dia. Creix l’entitat fins vora les 800 persones associades, i el que és més important: hi ha gent jove que a la universitat ja vol optar per la gestió cultural com a opció professional. 

Actualment, se’ns presenten 2 grans reptes com a gestores i gestors culturals. D’entrada volem que les institucions reconeguin la gestió cultural com a professió de ple dret; volem existir de cara a Hisenda, Treball, el SOC o l’IAE, per citar algunes situacions, així com a les convocatòries laborals. Demanem més visibilitat,  reconeixement i exigència ... Però ens ho hem de guanyar.

Durant la pandèmia hem reivindicat el nostre rol. La cultura té 3 pilars que la sostenen laboralment parlant: el de la creació, el de la tècnica i nosaltres, el pilar de la gestió (tota aquella gent que organitza i posa en marxa tots els recursos perquè els altres dos agents puguin acabar mostrant allò que es fa).

Però hi ha un segon repte majúscul: aquesta visibilitat la volem guanyar també davant la societat. Volem que se’ns conegui (què és la gestió cultural i què fa?), però també  que se’ns reconegui. Volem no haver d’explicar cada vegada qui som i què fem, que la gent ens normalitzi, que els mitjans ens anomenin, que tothom ens entengui i assumeixi, i en això l’APGCC està al nostre costat per contribuir a consolidar la professió. Però al final la responsabilitat és de cadascú, cada dia, cada moment, a cada lloc.

Durant aquests 30 anys hem nascut com a associació i com a professió, hem crescut en paral·lel, des de l’APGCC ho volem celebrar amb tota la professió. Durant tot aquest any ens anirem trobant i retrobant per parlar, reflexionar i celebrar la professió. Volem fer-ne l’any de l’eclosió definitiva de la gestió cultural. Comptem amb tu!

Per molts 30 anys més!

David Roselló i Cerezuela
President de l’APGCC

Tags: