Convocatòries | Arts escèniques

15-02-2023 fins al 03-03-2023

Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE (CLT098)

Del 15 de febrer al 3 de març a les 14 h
15-02-2023 fins al 03-03-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 14-02-2023
Aquesta convocatòria és exclusiva per a projectes que es puguin presentar a la modalitat d de la base específica 1.2.

Són subvencions per contribuir al finançament d'inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

Es poden atorgar subvencions d'acord amb les modalitats següents:
  • d) Altres espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional: espais d'assaig, centres de creació i producció i equipaments amb una programació no professional que duguin a terme la totalitat o la major part de la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques i de la música.
A qui va dirigit
  • Poden optar a la modalitat d): els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals, les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre. 
Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de febrer al 3 de març del 2023 a les 14 h.

Tags: