Convocatòries | Arts escèniques

28-02-2023 fins al 16-03-2023

Subvencions de l'àmbit de les arts escèniques, visuals i de la música

Del 28 de febrer al 16 de març a les 14 h
28-02-2023 fins al 16-03-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 28-02-2023
Són ajuts per promoure projectes d'activitats que, amb continuïtat durant l'any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals que tinguin com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats i dels professionals dels sectors esmentats.

No s'hi poden presentar les iniciatives següents:
  • a) Les impulsades per centres de creació i producció de titularitat pública, tant si són gestionats per entitats públiques com per entitats privades sense ànim de lucre o empreses privades.
  • b) Les que tinguin finalitat comercial i les vinculades a la indústria cultural (programacions estables, projectes editorials i galeristes, etc.).
A qui va dirigit?
  • a) Associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música o dels llibreters, que tinguin domicili a Catalunya.
  • b) Col·legis professionals d’àmbit territorial català i col·legis únics d’àmbit estatal amb delegacions d’àmbit territorial català.

Són ajuts per promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de les arts visuals, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base les arts visuals. 

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
  • a) Suport a l'organització d'un programa d'activitats de formació per a professionals i a l'organització d'activitats de dinamització i d'iniciació a les arts visuals. 
  • b) Suport a l'organització d'activitats professionals en format d'exposició, mostra, festival o similar, que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals. Són subvencions per a la producció, l'exhibició i la difusió d'aquests projectes. 
  • c) Suport a projectes de comunicació, arxius i plataformes digitals dedicats a la preservació, la documentació, la catalogació i la difusió, que suposin un impuls en la trajectòria del sector o del sol·licitant, en format de publicació digital, web o qualsevol altre vinculat a les noves tecnologies.
A qui va dirigit?
  • A empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • A entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals.
  • A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen dels apartats anteriors i les bases.

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de febrer al 16 de març a les 14 h de 2023.

Tags: