Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 14-03-2023

Reducció de l’IRPF del 15% al 7% treballadores autònomes de la cultura des del passat febrer

Des del passat 1 de febrer podran gaudir de la reducció de l’IRPF del 15% al 7% tots aquells treballadors de la cultura que estiguin donats d’alta a l’epígraf 869
Data de publicació: 14-03-2023
Des del passat 1 de febrer podran gaudir de la reducció de l’IRPF del 15% al 7% tots aquells treballadors de la cultura que estiguin donats d’alta a l’epígraf 869 (“otros profesionales relacionados con las actividades artísticas y culturales”, el que inclou la gestió cultural i el comissariat) i que, al mateix temps, el seu volum de rendiments íntegres del conjunt de l’activitat corresponent a l’exercici anterior no superin els 15 mil euros bruts d'ingressos, ni sigui major del 75% de la suma dels rendiments per activitats econòmiques i del treball. Es tracta d'una decisió corroborada per les nostres advocades (per qualsevol dubte us podeu adreçar a elles, a través del seu correu-e info@nial.es).

Tags: