Convocatòries | Biblioteques, llibre i edició

10-03-2023 fins al 27-03-2023

Subvencions de l'àmbit de les lletres

Del 10 al 27 de març a les 14 h
10-03-2023 fins al 27-03-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 09-03-2023
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a l’edició d’obres literàries singulars especialment rellevants en llengua catalana o occitana i a l’edició d’obres sobre moviments i autors literaris.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
  • a) Obres literàries escrites originalment en llengua catalana o occitana d'autors o autores especialment rellevants en el context de la tradició literària, escrites en qualsevol gènere literari (novel·la, poesia, dietaris, epistolaris, assaig literari, etc.).
  • b) Obres de no-ficció sobre moviments, obres, autors o autores, i també sobre crítica literària, de literatura catalana o occitana, escrites en qualsevol llengua.

A qui va dirigit?
  • A les empreses editorials privades, siguin persones físiques o jurídiques, amb seu social en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
  • No poden optar a aquestes subvencions les entitats del sector públic, les entitats privades sense ànim de lucre ni les empreses editorials participades per entitats del sector públic.

Són beques per donar suport a la creació d'obres literàries en llengua catalana i occitana en tots els gèneres i modalitats, tant d'autors consolidats com de nous creadors. Es beca la dedicació a la creació literària.

A qui va dirigit?
  • A les persones físiques i a les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen aquestes bases.

Són beques donar suport a la traducció al català i a l'occità d'obres literàries d'especial relleu escrites originàriament en una llengua diferent del castellà. Es beca la dedicació a la traducció literària.

A qui va dirigit?
  • A les persones físiques i a les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen aquestes bases.

Termini de presentació de sol·licituds per totes les convocatòries: del 10 al 27 de març a les 14 h de 2023.

Tags: