Convocatòries | Museus i patrimoni

21-03-2023 fins al 12-04-2023

Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit del patrimoni cultural

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de març al 12 d'abril a les 14 h
21-03-2023 fins al 12-04-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 21-03-2023
Són subvencions per promoure projectes d'activitats que, amb continuïtat durant l'any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en l'àmbit del patrimoni cultural.

A qui va dirigit
  • A les associacions professionals altament representatives del sector del patrimoni cultural, que tinguin domicili a Catalunya. 
  • Als col·legis professionals d'àmbit territorial català i col·legis únics d'àmbit estatal amb delegacions d'àmbit territorial català. 
  • A les associacions organitzadores de certàmens, congressos, jornades o actes vinculats amb el patrimoni cultural que tinguin domicili a Catalunya.
  • A les acadèmies que siguin corporacions de dret públic inscrites al registre d'acadèmies de la Generalitat i vinculades al patrimoni cultural, amb seu a Catalunya.
  • No poden optar a aquestes subvencions:  
  • Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents ni els consorcis. 
  • Les empreses, siguin persones físiques o jurídiques. 
  • Les fundacions ni altres entitats privades sense ànim de lucre.
  • Les universitats.

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de març al 12 d'abril de 2023 a les 14 h.

Tags: