Convocatòries | Audiovisual

21-03-2023 fins al 11-04-2023

Subvencions a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com la seva promoció i difusió

Del 21 de març a l'11 d'abril de 2023
21-03-2023 fins al 11-04-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 21-03-2023
Subvencions per a l'organització de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya, per a la seva promoció i difusió i per a la subtitulació en català de la programació audiovisual dels mateixos.

S'estableixen dues modalitats:

1 - Subvencions per a la preparació i celebració a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.
Es distingeixen tres grups de festivals i mostres segons el seu pressupost:
 • a) Grup A: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 euros.
 • b) Grup B: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros.
 • c) Grup C: festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000,00 euros.

Als efectes d'aquestes subvencions, el pressupost total inclou tant les despeses dineràries com la valoració econòmica de les contribucions en espècie.

2 - Subvencions per a la subtitulació al català de la programació audiovisual dels festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya.
S'entén per festival o mostra audiovisual aquell esdeveniment que programa obres audiovisuals que es projecten davant un públic genèric, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament i que té un procediment de regulació del mateix festival o mostra i de la selecció de les obres audiovisuals.
El festival o la mostra pot ser presencial o híbrid. S'entén per festival híbrid aquell que combina projeccions i activitats presencials i en línia.

Un mateix festival o mostra audiovisual només pot optar a un grup de les modalitats.

Queden exclosos d'aquestes subvencions els esdeveniments següents:
 • a) Esdeveniments de caràcter musical o teatral que utilitzin el suport audiovisual.
 • b) Festivals o mostres relacionats amb la formació en l'àmbit audiovisual, i qualsevol altra iniciativa que pretengui el reconeixement públic d'algun aspecte de l'audiovisual i que estigui promoguda des de l'àmbit acadèmic.
 • c) Mostres de cinema que tinguin com a objecte específic l'entreteniment a l'aire lliure.
 • d) Mostres o festivals dedicats a les obres audiovisuals relatives a publicitat, esdeveniments retransmesos en
 • directe, vídeos musicals, obres audiovisuals d'aficionats, tràilers i obres artístiques no narratives.
 • e) Festivals o mostres que, tot i exhibir obres audiovisuals, tinguin per objecte principal un objecte diferent del
 • foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura cinematogràfica i audiovisual.
 • f) Festivals i mostres audiovisuals amb un pressupost total superior a 300.000,00 euros en la modalitat 1 Subvencions per a la preparació i celebració a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió o superior a 600.000,00 euros en la modalitat 2 Subvencions per a la subtitulació al català de la programació dels festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya.
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Tags: