Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 07-06-2023

El Departament de Cultura i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts posen en marxa un nou cens per a professionals d'oficis connexos als artistes

L'APGCC ha col·laborat activament amb el CoNCA en la posada en marxa d'aquest cens
Data de publicació: 07-06-2023
Es tracta d’un segon cens, que s’afegeix al Cens d’artistes de Catalunya, que incorpora totes aquelles professions, diferents de l’artista, relacionades amb el món de les arts i la creació cultural a Catalunya. El primer cens, el Cens d’artistes de Catalunya, es va presentar l’any 2020 orientat a cartografiar la creació artística del país i contribuir a desenvolupar l’Estatut de l’Artista.

El Departament de Cultura i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) han posat en marxa un nou cens obert a tots els oficis vinculats a l’artista i la creació que inclou totes les altres professions del sector cultural com ara l’edició de so, la producció, la comunicació, les finances, la distribució, la maquetació, la confecció de vestuari o les persones tècniques d’il·luminació, entre molts altres.

El nou cens completa el procediment que va començar el passat desembre del 2020, quan es va presentar el Cens d'artistes de Catalunya, elaborat també per iniciativa del Departament del CoNCA, que va ser un primer pas per donar resposta a la reivindicació històrica de diversos sectors culturals de crear un cens que aglutinés tots els artistes i creadors del territori.

D’aquesta manera es vol contribuir a conèixer la realitat socioeconòmica i la població dels artistes, creadors i professionals dels oficis connexos amb el món de les arts i la creació cultural a Catalunya.

Com a novetat, el formulari d’inscripció estarà allotjat al Canal Empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i els professionals que s’inscriguin rebran un certificat que els acreditarà. En breu es migrarà també el primer cens d’artistes a aquesta plataforma i també els inscrits rebran el seu corresponent certificat.

Els censos són una eina pionera per traçar un mapa de la creació cultural. Paral·lelament al primer cens es va contribuir a desenvolupar l’Estatut de l’Artista, a partir de la col·laboració amb les associacions més representatives dels professionals de la cultura i a un treball exhaustiu de diagnosi del sector i d’avaluació de les seves mancances, per definir estratègies i directius de millora de les condicions professionals dels artistes.

Així, mentre el Cens d’artistes de Catalunya inclou, essencialment, els professionals que la normativa de propietat intel·lectual considera autors o artistes, intèrprets o executants, aquest segon cens inclou, tant els professionals d’oficis connexos a l’artista, entesos com aquell conjunt d’oficis o professions que ajuden l’artista o el creador en el seu procés creatiu i que tenen una intervenció directa en aquest procés, com els altres professionals de la cultura, entesos com aquells que exerceixen una activitat directament vinculada amb la difusió, mediació, producció i gestió d’una obra artística o cultural.

Es tracta d’un segon cens, que s’afegeix al Cens d’artistes de Catalunya, que incorpora totes aquelles professions, diferents de l’artista, relacionades amb el món de les arts i la creació cultural a Catalunya. El primer cens, el Cens d’artistes de Catalunya, es va presentar l’any 2020 orientat a cartografiar la creació artística del país i contribuir a desenvolupar l’Estatut de l’Artista.

L'APGCC com entitat articuladora del sector de la cultura, ha estat treballant estretament amb el CoNCA en la concreció del disseny del formulari i la recollida de dades. Amb les aportacions de la resta d'associacions sectorials, hem ajudat a definir els perfils professionals que havien de constar en aquest segon cens i dissenyat el formulari per tal que la recollida de dades fos més eficient.  És important que tots els professionals de la gestió cultural s'inscriguin en aquest segon cens per tal de quantificar-nos i tenir més influència a l'hora de demanar mesures concretes de sector.Tags: