Convocatòries | Arts escèniques

12-07-2023 fins al 14-09-2023

Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d'espectacles

Del 12 de juliol al 14 de setembre del 2023
12-07-2023 fins al 14-09-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 12-07-2023
Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L'objecte és la concessió d'ajuts a projectes de distribució i explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu.

No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

Els ajuts que preveuen aquestes ajudes s'articulen en les modalitats següents:
  • a) aportació reintegrable
  • b) subvenció
Les empreses poden sol·licitar acollir-se només a la modalitat a) de l'apartat anterior o a les dues modalitats per al mateix projecte, però no poden sol·licitar acollir-se ni ser beneficiàries únicament de la modalitat b).

Respecte a la modalitat d'aportació reintegrable, s'ha de reintegrar el 100% de l'import i no merita interessos. Respecte a la modalitat de subvenció, s'ha de retornar en funció dels ingressos obtinguts per l'explotació del projecte subvencionat en virtut de la base 10.2, sens perjudici de les causes de revocació que preveuen la base 16 i la base general 19.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 de juliol al 14 de setembre del 2023, tots dos inclosos.
El calendari de l'explotació del projecte s'ha de produir entre l'1 de juliol de 2023 i el 30 de juny de 2024, tots dos inclosos.
Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.

Tags: