Convocatòries | Arts escèniques

13-07-2023 fins al 27-07-2023

Subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament de teatres de Barcelona

Del 13 al 27 de juliol del 2023, ambdós inclosos
13-07-2023 fins al 27-07-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 13-07-2023
Subvencions per a inversions en la rehabilitació i la dotació d'equipament de teatres ubicats a la ciutat de Barcelona:
  • a) Inversions per millorar les mesures de seguretat o d'accessibilitat en el cas d'obra i equipament.
  • b) Inversions en obres de millora del teatre diferents de les que s'indiquen en la lletra anterior.
  • c) Inversions en equipaments no incloses en la lletra a) que promoguin la sostenibilitat ambiental mitjançant  l'eficiència, i l'estalvi energètic i d'aigua, d'acord amb el que disposen els apartats 1.1.1 i 1.2.1 de l'annex de la
  • Resolució TES/1407/2019, de 6 de maig (DOGC núm. 7887, de 31.05.2019), per la qual s'estableixen els criteris ambientals per atorgar el distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments escènics i musicals, als centres i espais d'arts visuals, i als centres culturals.
  • d) Inversions en equipaments no inclosos en les lletres anteriors.

Totes les despeses que s'han exposat anteriorment són imputables en la part que no hagi estat subvencionada per l'Institut Català de les Empreses Culturals o per qualsevol altra entitat pública. No es pot superar el 100% de la despesa imputable en la suma d'aquesta subvenció i les altres rebudes.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 al 27 de juliol del 2023, ambdós inclosos.
Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.

Tags: