Actualitat | Polítiques culturals

Data de publicació: 16-05-2023

Responsabilitat empresarial en matèria de drets culturals

Editorial a càrrec d'Estefanía Rodero, vocal del Patronat de la Fundació Interarts
Data de publicació: 16-05-2023
"Aprofitant la propera presidència espanyola del Consell de la Unió Europea i la celebració de la propera Cimera UE-CELAC durant el mes de juliol, seria un bon moment per plantejar-nos, tant des de les polítiques culturals com des del món de la cooperació, quin paper volem exercir en el desplegament eficaç de l’agenda de treball sobre empreses i drets humans en aquest marc multilateral."

Tags: