Actualitat | Polítiques culturals

Data de publicació: 07-12-2023

Actualització de la metodologia d'avaluacions estratègiques

El CoNCA ha actualitzat la metodologia d'avaluacions estratègiques amb criteris i reflexions que inclouen la diversitat, l’accessibilitat, la sostenibilitat o la mediació amb tot tipus de públics
Data de publicació: 07-12-2023

L’any 2014 el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) va publicar la metodologia d’avaluació Avaluació estratègica. Model teòric i aplicació. La iniciativa s’emmarcava en el projecte d’avaluació dels equipaments culturals d’abast nacional de Catalunya, amb la intenció d’iniciar un cicle de millora contínua i ser palanca de canvi per a la reflexió i el perfeccionament de les organitzacions i activitats.

Després de nou anys d’aplicació, catorze avaluacions i set seguiments als principals equipaments del país, el CoNCA considera adient una actualització del model per respondre les preguntes següents:

  • Què és el que es vol mesurar i que no era prou representat en el model previ?
  • Quins són els ítems que cal representar com a indicatius d’interès dels equipaments i que no s’evidencien?
  • Quines són les prioritats d’identificació i reflexió sobre les que ha d’incidir la nova versió del model?
  • Com es descriu l’impacte social, cultural, territorial i ambiental resultant de l’acció de l’equipament?

La versió actualitzada introdueix canvis en el marc d’actuació de les avaluacions, principalment referents a l’assumpció transversal i generalitzada dels drets culturals expressats per la Declaració de Friburg i, en especial, per la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible que, impulsats per l’Agenda 2030, introdueixen criteris globals vinculats a la transformació social: es tracta de singularitzar i aprofundir en aspectes ja observats i registrats en la versió anterior de la metodologia però amb criteris i reflexions de nova implementació, que inclouen aspectes com la incorporació de registres respecte de la diversitat, amb accions d’atenció a la racialització, a l’accessibilitat, a la sostenibilitat o específiques de mediació amb tot tipus de públics i comunitats.

Estaran disponibles també les versions actualitzades en castellà i anglès, properament.

Tags: