Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 23-02-2024

Presentats els tres nous plans del Govern per a impulsar les arts escèniques

El pressupost global per aquests plans 2024-2026 és de 10 milions d’euros i inclouen un total de 45 mesures
Data de publicació: 23-02-2024

Avui la consellera Garriga ha presentat els tres nous Plans d’Impuls adreçats al sector de la dansa, el circ i el teatre, “per construir un sistema cultural de referència on tothom  tingui cabuda, tant a l’hora de crear cultura com a l’hora de gaudir-ne”. Els tres Plans d’Impuls inclouen un total de 45 mesures per enfortir els àmbits del teatre, de la dansa i del circ, i tenen lloc al llarg de tota la cadena de valor d’aquests sectors: des de la creació i la producció, a l’exhibició, a la difusió, entre d’altres.


Garriga ha anunciat que les mesures s’aplicaran en cada àmbit durant els propers quatre anys (2023-2026) i que comptaran amb un pressupost global de 10 M€, dels quals 3 M€ s’executaran aquest 2024. A més, els plans inclouen la participació de més de 80 professionals, xifra que es pot ampliar a mesura que es desenvolupin les accions. 


II Pla d’Impuls de la Dansa


Actualment, i fruit dels bons resultats aconseguits en el I Pla d’Impuls de la Dansa, s’ha elaborat el II Pla d’Impuls de la Dansa (2023-2026), dibuixat conjuntament amb els principals agents del sector, on s’estableixen 9 mesures que s’aniran adequant a la realitat per tal de ser desenvolupades durant els propers 4 anys, a partir de l’anàlisi del balanç del I Pla d’Impuls de la dansa i les necessitats sectorials. 


Aquest nou Pla d'Impuls de la Dansa té com a objectius estratègics incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país, crear ocupació de qualitat i fomentar una major difusió de la dansa i les arts del moviment en l’esfera pública. De la mateixa manera, es vol incidir també en l'impuls i foment de la capacitació i la formació professional, així com desenvolupar projectes relacionats amb la sostenibilitat i l'accessibilitat. Per donar resposta a aquests objectius, les mesures del Pla treballen seguint la cadena de valor: Suport a la creació i producció; Difusió i generació de públics; Impuls a la contractació al circuit nacional; Suport a la formació i capacitació professional; Foment de la sostenibilitat ambiental i Foment de l'accessibilitat.


Aquest II Pla d’Impuls de la Dansa té una comissió de seguiment formada per: l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC); l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya (ACPDC); l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC); el Mercat de les Flors; el Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals; l’Ajuntament de Tarragona i una representació d’Equipaments Municipals.


Del Pla d’Impuls de la Dansa destaquen, per exemple, mesures com ‘Circuit Tardor en Dansa’, que integra en un mateix itinerari la programació de peces curtes de carrer i espectacles de sala de petit i mig format. Aquest circuit articula el territori de manera transversal, creant mobilitat i sinergies entre els públics dels municipis propers i incorpora activitats paral·leles i de dinamització de públics.


També destaca la mesura ‘Pro365’ d’acompanyament a professionals de la gestió escènica en l’àmbit de les arts del moviment i de la creació contemporània que vulguin ampliar els seus coneixements amb l’objectiu d’eixamplar la presència de la dansa en les programacions. En cada edició els professionals participants realitzaran un recorregut per espais escènics, centres de creació i festivals per conèixer les possibilitats d’aplicació de la dansa i el moviment. D’aquesta manera es vol incentivar la contractació d’espectacles de dansa, promoure l’increment de la seva difusió a Catalunya i afavorir la generació de nous públics.


II Pla d’Impuls del Circ


Actualment, i a partir de l’anàlisi del balanç del Primer Pla d’Impuls i les necessitats sectorials, s’ha elaborat el II Pla d’Impuls del Circ (2023-2026), dibuixant conjuntament amb els principals agents del sector, les 14 mesures que s’aniran adequant a la realitat per tal de ser desenvolupades els propers 4 anys. Aquestes mesures s’emmarquen amb els objectius estratègics fixats: Impulsar i reforçar la recerca, la investigació i la innovació; Promoure la creació i la producció; Crear circuits; Reforçar la projecció i la difusió estatal i internacional; Estructurar i regular la formació; Donar suport als equipaments i ens específics dels sector; Potenciar la professionalització i l'especialització; Difondre i promoure el circ en la societat civil i Desenvolupar projectes relacionats amb la sostenibilitat i l’accessibilitat.


La comissió de seguiment d’aquest II Pla d’Impuls del circ està formada per: l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC); Grup Motor (grup obert a totes les persones professionals del circ que hi van voler participar); la Fira Trapezi; l’Ateneu Popular 9 Barris; La Central del Circ; el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel; el Mercat de les Flors i Encirca't.


Pel que fa a les mesures més rellevants del Pla d’Impuls del Circ, i amb l’objectiu d'activar, acompanyar i millorar la sostenibilitat ambiental dels agents del sector del circ es desplegarà el ‘Programa de suport a la sostenibilitat’, una formació específica per millorar els coneixements sobre sostenibilitat ambiental aplicada al sector del circ, que també s’aplicarà en els plans d’impuls de la dansa i del teatre. Això es concretarà amb el desenvolupament d’una calculadora de la petjada de carboni que permeti dimensionar les emissions dels equipaments privats, companyies i productores, mercats estratègics i fires i festivals del sector de les arts escèniques.


Per a promoure la circulació d’obres de circ contemporani a Catalunya i facilitar el contacte i el coneixement amb els públics del territori i generar un suport de comunicació específic, s’impulsarà l'acció ‘Explosió de circ’. L’objectiu d’aquesta acció és contribuir a facilitar i encoratjar a la programació de circ contemporani arreu del territori català i vol beneficiar companyies i artistes amb seu a Catalunya.


Finalment, també destaca la mesura de Circ comunitari II, que dona continuïtat al Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 per culminar el seu retorn al sector i a la societat, i alhora que inclou noves línies de treball i genera espais de trobada i treball en xarxa. Des de 2021 a 2023 l’Ateneu Popular 9 Barris, que lidera aquesta mesura, ha donat continuïtat a dos eixos de recerca: un sobre circ i perspectiva de gènere i l’altre sobre circ i diversitat funcional. L’Ateneu Popular 9 Barris donarà continuïtat a les jornades iniciades l’anterior PIC, oferirà formació i acompanyament a entitats del circ social, farà recerca aplicada en l’àmbit del circ social en relació amb la diversitat funcional, la salut i altres eixos d’interès general i potenciarà l’ús de l’arxiu www.circsocial.cat


I Pla d’Impuls del Teatre


Actualment s’està elaborant el I Pla d’Impuls del Teatre (2023-2026) que, mitjançant un procés participatiu, ha d’identificat un conjunt de 22 mesures clau per donar resposta als reptes identificats i que s’aniran adequant a la realitat per tal de ser desenvolupades els propers 4 anys.


Les mesures s’emmarquen amb els objectius estratègics fixats en el I Pla Integral del Teatre que d’una banda aborden la cadena de valor del teatre i de l’altra tracten qüestions transversals i de fons i els recursos necessaris per enfortir i articular el teatre a Catalunya. Per donar resposta a aquests objectius les mesures del I Pla d'Impuls del Teatre treballen en els següents eixos: Suport a la creació i producció; Impuls al circuit nacional; Impuls al circuit internacional; Suport a la formació; Foment de la sostenibilitat ambiental; Foment de l'accessibilitat; Difusió i Desenvolupament de Públics i Dades sectorials.


En aquest cas la comissió de seguiment del I Pla d'Impuls del Teatre està formada per: l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC); l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA); l’Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya (CIATRE); l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP); el Col·lectiu de Companyies de Teatre Independents de Catalunya; la Plataforma d’Arts de Carrer (PAC) i UNIMA Catalunya (que forma part de la Unió Internacional de la Marioneta – UNIMA).


Per a Catalunya, les arts escèniques són una bona carta de presentació, un referent dins l’Estat espanyol i un element de significació a escala internacional. És en aquest context que el Departament de Cultura vetlla, entre d’altres, perquè el sector mantingui la seva essència creativa, fomenti la seva capacitat productiva i dinamitzi la seva difusió i promoció.


Del Pla d’Impuls del Teatre destaquen mesures com ‘Denominació d'Origen. Territori Escènic’, per a la creació de circuits territorials entorn diferents denominacions d'origen i per a fomentar la programació d'arts escèniques en municipis que habitualment no en tenen, articulant el territori de manera transversal creant mobilitat i sinergies entre els públics dels municipis propers.


També amb motiu de la Setmana Mundial del Teatre, se celebrarà el 16 de març ‘Cap butaca buida’, una jornada històrica que té el repte d'omplir el màxim de butaques de teatre de Catalunya. Teatres públics, privats i ateneus de tot el país, participen en aquest esdeveniment que neix amb la voluntat de convertir-se en una data assenyalada al calendari anual per a les persones que acostumen a anar al teatre, però també per a les que no. A dia d’avui ja hi ha més de 60.000 butaques adherides (60.457), amb 176 obres de teatre repartides en 80 poblacions.


Finalment destaca la mesura d’internacionalització del teatre de proximitat català’ que inclou accions relacionades amb l’obertura de mercats, l’intercanvi en l’àmbit de la producció i l’exhibició i la col·laboració en la creació i la capacitació.


Dels Plans Integrals als Plans d’Impuls


En l’àmbit de les Arts Escèniques, el Departament de Cultura ha promogut dos Plans Integrals del Circ (2008 i 2012); el Pla Integral de la Dansa (2009); el Pla Integral de les Arts Escèniques i Musicals per a tots els públics (2011); el Pla Integral del Teatre (2022); el primer pla d’Impuls de la Dansa (2016-2021) i el primer pla d’Impuls del Circ (2019-2022), tots dos amb un balanç molt positiu.


Els Plans Integrals sorgeixen d’un procés de participació i debat impulsat pel Departament de Cultura en col·laboració amb les principals entitats i equipaments públics de cada àmbit. Això permet fer una diagnosi, identificar reptes i establir un full de ruta per orientar i estructurar les polítiques públiques a desenvolupar en els propers anys. En canvi, els Plans d’Impuls, com els tres Plans que es presenten, tenen un horitzó temporal més curt, una major concreció de les prioritats i unes partides pressupostàries específiques, que permeten impulsar accions i mesures concretes.


Dins l’objectiu del Departament de Cultura de construir un sistema cultural de referència, i en concret per a les arts escèniques, els plans integrals i d’impuls són clau per articular els sectors, detectar-ne mancances i dissenyar actuacions, tot enfortint els teixits professionals, associatius i empresarials.Tags: