Actualitat | Polítiques culturals

Data de publicació: 04-03-2024

El Ministeri de Cultura elabora una guia de bones pràctiques relatives a l'ús d'intel·ligència artificial

Aquestes mesures busquen que la intel·ligència artificial millori el treball al sector cultural sense descuidar els interessos dels creadors.
Data de publicació: 04-03-2024

El Ministeri de Cultura, davant l'ús creixent de la intel·ligència artificial en la creació, ha elaborat una guia de bones pràctiques relativa a la utilització d'intel·ligència artificial en l'àmbit del ministeri, amb l'objectiu d'assegurar el respecte als drets de propietat intel·lectual. La intel·ligència artificial ha de potenciar la creativitat i la digitalització sense descuidar la protecció dels creadors culturals.


Les recomanacions de la nota informativa sobre l'ús d'intel·ligència artificial se centren en tres àrees: la contractació de serveis creatius, els Premis Nacionals i les subvencions.


En l'àmbit dels Premis Nacionals del Ministeri de Cultura, no poden ser susceptibles de ser guardonades les obres que siguin creades íntegrament i exclusivament per intel·ligència artificial generativa.


Pel que fa a la contractació de serveis i activitats creatives per part del Departament, s'optarà preferentment per obres protegides per drets de propietat intel·lectual creades per persones, les quals podran emprar sistemes d'intel·ligència artificial com a eines de suport als seus processos creatius, però no de manera substitutiva a l'exercici humà.


Pel que fa a les subvencions, es promourà la inclusió d'una clàusula en què s'indiqui que tots els projectes i activitats que es desenvolupin, especialment aquells en què es facin servir models d'intel·ligència artificial, han de garantir el màxim respecte a la normativa reguladora en matèria d'intel·ligència artificial i de propietat intel·lectual, en particular, el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i la normativa de desplegament.


Aquestes mesures busquen que la intel·ligència artificial millori el treball al sector cultural sense descuidar els interessos dels creadors.

Tags: