Agenda | Gestió cultural

Data de publicació: 08-04-2024

Presentació de la Guia per a la incorporació dels criteris del Codi d’accessibilitat de Catalunya

Dimecres 17 d'abril a l'Audiori de la Facultat Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Barcelona
Data de publicació: 08-04-2024

El poper dimecres 17 d'abril tindrà lloc la presentació de la Guia per a la incorporació dels criteris del Codi d’accessibilitat de Catalunya en l’àmbit de les competències de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques i de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

 

L’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya el passat 28 de novembre de 2023, ha estat un fet decisiu que permetrà disposar de les disposicions necessàries per aconseguir una societat més justa, en la qual totes les persones puguin exercir els seus drets per dur a terme les activitats de la vida diària i quotidiana de la manera més autònoma possible, evitant les desigualtats que generen les barreres existents, siguin físiques, sensorials o cognitives.

 

El nou Codi desplega la Llei 13/2014 d’accessibilitat i ens indica el temps d’incorporació del conjunt de les condicions d’accessibilitat universal i no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn necessàries perquè els edificis i establiments existents, les arts de carrer, els esdeveniments i els projectes escènics, musicals, d’arts visuals, de l’audiovisual, de les galeries, del llibre i la lectura i de les llibreries esdevinguin accessibles de forma gradual i tinguin els recursos i les eines suficients per adaptar la comunicació, els continguts, la difusió, la programació, l’exhibició i les infraestructures culturals.

 

Objectius de la jornada

La presentació de la Guia vol donar a conèixer la normativa, sintetitzar i ordenar en un sol document tots els usos a què fa referència el Codi d’accessibilitat.

 

Aquesta guia pretén ser una eina de consulta per facilitar les obligacions que determina el Codi d’accessibilitat de Catalunya. I vol orientar, donar recursos d’interès i eines i annexos de referència a les persones responsables dels projectes culturals per adaptar els continguts i les activitats a l’accessibilitat, com també la comunicació, la difusió, la senyalització, els equips tècnics i l’arquitectura.

 

Cal no oblidar que la normativa és una eina per aconseguir que l’entorn sigui accessible, però el destinatari i l’usuari final som totes i cadascuna de les persones que el fem servir, amb la nostra diversitat funcional.

 

Sessió adreçada a persones responsables dels projectes culturals per adaptar els continguts i les activitats, com també la comunicació, la difusió, la senyalització, els equips tècnics i l’arquitectura a l’accessibilitat.

Programa

10.00 h. Presentació de la jornada a càrrec d'Edgar Garcia, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals


10.15 h. El Codi d’accessibilitat de Catalunya, Jordi Oliva, responsable tècnic de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat, Departament de Drets Socials.


10.30 h. Presentació de la Guia per a la incorporació dels criteris del Codi d’accessibilitat de Catalunya als àmbits escènics, musicals, d’arts visuals, de l’audiovisual, de les galeries i de les llibreries.

• Introducció, objectius de la guia i principals obligacions, a càrrec de Francesc Lluch,  d’ÀGILS Accessibilitat, consultoria i direcció de projectes.

• Estructura de la guia i la seva utilització, a càrrec de Xavier Garcia–Milà, arquitecte director d’AiA Arquitectura i Accessibilitat.

• Exemples d’aplicació del Codi i aclariments, a càrrec de Marta Cardona, arquitecta d’AiA Arquitectura i Accessibilitat i Joan Gil, director d’accessibilitat d’ÀGILS Accessibilitat.


12.00 h. Presentació dels ajuts de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, Juan Antonio Martínez, Cap de l'Àrea de Difusió i Cooperació Artística, Direcció General de Promoció Cultural.


12.30 h. Presentació dels ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, Àlex Pi, director de l’Àrea de Desenvolupament i Transformació Empresarial de l’ICEC.


12.45 h. Precs i preguntes. 


Dimecres 17 d'abril de 10 h a 13.15 h a l'Audiori de la Facultat Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Barcelona. 


 Més informació i inscripció al següent enllaç.

Tags: