Convocatòries | Arts visuals

01-05-2024 fins al 09-06-2024

Eixart. Art i Salut. Convocatòria per la selecció d’artistes oberta

Fins al 9 de juny de 2024
01-05-2024 fins al 09-06-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 03-05-2024

El Departament de Cultura i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla d’Impuls de les Arts Visuals, convoquen la primera edició d’Eixart. Art i Salut, un programa per impulsar projectes artístics en Centres d’Atenció Primària de salut (CAP), basat en processos participatius, on prenen part els integrants de la comunitat sanitària (usuaris, familiars i professionals del centre sanitari) per afavorir la transferència de sabers entre el món cultural i el sanitari.

En aquesta primera edició, Eixart es desenvolupa a partir de la col·laboració de quatre centres d’art contemporani de Catalunya amb quatre centres d’atenció primària, del mateix territori.


Per cada binomi centre d’art-CAP s’ha creat un grup motor, que acompanyarà el procés de recerca i creació de l'artista. Els quatre grups motors, un per cada binomi, estaran formats, com a mínim, per una persona representant del centre sanitari, una representant del centre d'art contemporani, una del Departament de Cultura, una del Departament de Salut i la coordinadora general del projecte. L’artista seleccionat per a cada modalitat d’aquesta convocatòria també formarà part del grup motor. Cada grup motor ha decidit la temàtica sobre la qual l’artista escollit ha de desenvolupar el seu projecte, en un màxim d’un any i seguint les següents fases:


1.1 Fase de recerca i cocreació, al CAP i acompanyat del grups motor, amb una durada màxima de quatre mesos. Es preveu que aquesta fase es desenvolupi entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2024. En aquest període, l’artista coneixerà el CAP, l’activitat i l’atenció sanitària que s’hi desenvolupa, treballarà amb l’equip del centre, per tal de dur a terme una recerca artística pertinent a la modalitat per a la qual hagi estat seleccionat i haurà de desenvolupar un projecte de mediació i cocreació amb professionals i persones usuàries del CAP.


1.2 Fase de producció, amb una  durada màxima de 6 mesos. Primer semestre de 2025.


1.3 Presentació dels projectes, segons la tipologia i les característiques de cada projecte. Aquesta fase està prevista per al 2025.


Objecte


Convocatòria de selecció d’artistes interessats a fer un projecte artístic de recerca, mediació i producció en centres d’atenció primària, basat en processos participatius, a partir dels grups de treball i les modalitats que es proposen a continuació:


1.1. “Soledats”. Centre d’Art la Panera, Lleida — ABS Lleida, 6 (Bordeta, Magraners). Les soledats afecten totes les franges d’edat, gèneres i col·lectius. No només a l’envelliment. Al contrari, alguns estudis revelen que són les persones joves les que se senten més sovint soles, malgrat la seva major sociabilitat i accés a la tecnologia. Per això parlem de soledats no volgudes. Poden afectar qualsevol persona, de qualsevol edat, però alguns perfils tenen més probabilitats que altres en funció de l’etapa del cicle de vida i la situació en què es trobin.


1.2. “Dolors, remeis i cures”. ACVIC Centre d’Arts Contemporànies, Vic — ABS Vic Sud / CAP el Remei. Segons diversos estudis, les minories etnoculturals obtenen una pitjor atenció i uns pitjors resultats en el maneig del dolor. La dificultat en l'establiment d'una bona comunicació entre professional sanitari i usuari, en situació de discordança etnocultural, s’assenyala en part com a responsable. D’altra banda, les persones amb dolor crònic no només pateixen el dolor, sinó que, a més a més, són més vulnerables a desenvolupar trastorns de salut mental, com ara l’estrès, la depressió o l’ansietat, que poden interferir d’una manera important en les seves activitats de la vida diària i en la seva qualitat de vida.


1.3. “Determinants socials de salut, addicció i malalties cròniques”. M|A|C Mataró Art Contemporani – ABS Mataró, 6 (Ronda Gatassa). Els determinants socials de la salut (Wilkinson i Marmot, Social Determinants of Health: The Solid Facts, 2006) són factors com la renda, l'educació, l'ocupació o l'accés als serveis de salut que influeixen en el benestar dels individus i de la comunitat. Així, la salut està influenciada per factors socials, culturals, econòmics i mediambientals, tots ells tenen un paper important en la prevenció i el tractament de les malalties. Les desigualtats socioeconòmiques poden impactar negativament en la salut i causar disparitats en l'accés als recursos, estrès i addiccions. Actuar sobre els determinants de la salut i reduir-ne les desigualtats pot millorar la salut general de la població i reduir-ne les disparitats. 


A qui s’adreça


Artistes o col·lectius que resideixin actualment a Catalunya.


Dotació


Els quatre artistes seleccionats obtindran una dotació de 12.000 euros (impostos inclosos) que inclou:


— 6.000€ en concepte d’honoraris d’artista. Inclou les despeses de desplaçaments i manutenció. El pagament d’aquests honoraris es farà fraccionat, prèvia presentació de les factures parcials corresponents.

— Un màxim de 6.000€ en concepte de producció de l’obra, resultat final del procés de recerca. El pagament d’aquests honoraris es farà fraccionat, prèvia presentació de dues factures parcials.


Documentació


La persona sol·licitant ha d'enviar a l’adreça de correu artsvisuals@gencat.cat la següent documentació:


1. Fotocòpia del DNI o equivalent.

2. Currículum Vitae abreujat (màxim 2 pàgines).

3. Dossier de presentació del projecte artístic en format digital (mínim 5 pàgines - màxim 10). L’estructura què ha de seguir la presentació d’aquest dossier està definida a l’annex 1 d’aquestes bases.

4. Carta de motivació explicant la relació d'aquest projecte amb la seva trajectòria artística i els objectius que pretén aconseguir l'artista amb aquesta oportunitat (màxim 5 pàgines).


El sol·licitant només pot presentar-se a una única modalitat (vegeu les modalitats a l’apartat “3. Objecte” d’aquestes bases).


La documentació lliurada no serà retornada als participants.


Criteris de valoració:


Els criteris de puntuació es distribueixen de la següent manera, amb un màxim de 10 punts:


— Qualitat, innovació i singularitat de la proposta artística: fins a 4 punts.

— Plantejament de la col·laboració amb els grups de treball proposats: fins a 2 punts.— Adequació i viabilitat de la proposta per cada modalitat: fins a 2 punts.

— Trajectòria de l’artista i capacitat de formalització dels processos de recerca i mediació artística: fins a 1,5 punts.

— Artista menor de 35 anys: fins a 0,5 punt.


Procés de selecció


El procés de selecció de projectes es durà a terme per un jurat per cadascuna de les quatre modalitats, que revisarà i avaluarà els projectes presentats en quatre comissions de valoració diferents. S’escolliran dos projectes finalistes per a cada modalitat. Als artistes finalistes se’ls convocarà per fer una entrevista en línia.


Els projectes escollits es desenvoluparan a partir de setembre de 2024, a Vic, Amposta, Mataró i Lleida.


Sessió informativa


Es farà una sessió informativa en línia el dia 13 de maig. Les persones que desitgin assistir-hi, han d’escriure a artsvisuals@gencat.cat i se’ls proporcionarà l’enllaç.


A banda d’aquesta sessió, si teniu dubtes i preguntes puntuals, us podeu adreçar a: artsvisuals@gencat.cat

Documents relacionats
Descarregar les bases

Tags: