Agenda | Arts visuals

Data de publicació: 06-05-2024

(crear) Situacions: art i pensament participatius. Programa d'aprenentatge i recerca en curadories col·lectives

Del 2 al 12 de juliol de 2024. Preinscripció fins al 23 de maig de 2024
Data de publicació: 06-05-2024

Cada quatre mesos, el centre d’arts Santa Mònica desenvolupa un cicle expositiu mitjançant processos de creació col·lectius. Aquests processos estan impulsats per una pràctica curatorial propera i radical, entesa com una forma d’acompanyament i d’atenció. Mitjançant aquest exercici de desjerarquia institucional, el nou Santa Mònica abraça metodologies que fomenten situacions diverses de participació horitzontal.  


En aquesta mateixa línia, (crear) Situacions ofereix un context d’aprenentatge i recerca col·lectius que analitza des de l’interior els cicles expositius i els seus processos de creació i, al seu torn, genera noves situacions per aproximar-s'hi. Una eina pensada per a comprendre i impregnar-se d’aquestes metodologies des de les seves entranyes. 


Amb aquest programa el Santa Mònica obre les portes a persones interessades en la curadoria com a pràctica d’atenció i cura, i en aquests processos expositius. El focus se situa, així, en els modes de cocreació conjunta i situada entre curadores, artistes i context, i es proposa interpretar i reactivar situacions diverses dins del dispositiu expositiu.  


El títol (crear) Situacions s’inspira en les aportacions de Claire Bishop sobre el desplaçament de l’hegemonia de l’objectualitat artística, que ressituen l’espectaduria en un paper actiu i matisen les lògiques relacionals que Nicolas Bourriaud diagnosticà als anys noranta. Així, la naturalesa participativa i col·lectiva no només impregna cadascun dels cicles expositius del Santa Mònica, sinó que també vol ser  vehiculant d’aquest programa, amb l’objectiu d’activar el pensament i la investigació artístics des de la col·lectivitat, amb una vocació processual i una connexió amb el territori. És per això que el programa vol desbordar també el Santa Mònica tot establint connexions amb altres propostes culturals de la ciutat de Barcelona.   


Programa: Situació 6. El mur


La sisena edició de (crear) Situacions tindrà un format intensiu de 8 sessions durant les dues primeres setmanes de juliol.


A la Situació 6. El mur, es dialogarà amb el cicle expositiu que tindrà lloc al Santa Mònica durant l'estiu de 2024, que aquesta vegada indaga en la presó com a territori i espai suspès, un lloc on afloren les reflexions sobre el passat i les fabulacions sobre el futur. El programa del curs ha estat concebut per reflexionar col·lectivament al voltant de l'experiència del tancament, no només en centres penitenciaris sinó també en altres situacions viscudes actualment com a privació de llibertat.

Què es fa davant d'una reixa, una tanca, un filat, una frontera que es desitja però no es pot traspassar? Tant l'imaginari com la realitat violenta del mur, que separa certs grups humans i bloqueja l'accés a l'altra banda, ocupen un paper cada cop més rellevant en un món que celebra la manca de límits i incentiva una fluïdesa descontrolada de les connexions. Aquesta aparent paradoxa expressa la complexa dinàmica de la vida contemporània, quan les xarxes travessen (gairebé) totes les parets. No és casual que el dispositiu més emblemàtic del segle XXI sigui el telèfon cel·lular, una màquina que estimula el contacte amb quantitats sempre creixents de persones, alhora que permet un grau inèdit d'aïllament individual. Què és ser lliure avui?


Per explorar aquestes qüestions, entre d'altres, convocarem l'equip involucrat en la realització del cicle expositiu i desenvoluparem reflexions amb investigadors convidats per enriquir el debat i proposar activitats alineades amb l'agenda cultural de la ciutat:


- Sessions de trobada amb l'equip curatorial i artístic: en aquestes sessions, es discutiran els processos curatorials de creació participativa esdevinguts tant durant la concepció com en el desplegament del cicle expositiu Màquines del temps (27.06 – 08.09.2024), amb la participació de Mery Cuesta (curadora del cicle), Antoni Hervàs (artista del cicle) i Enric Puig Punyet (director del Santa Mònica).  


- Sessions de taller de reflexió col·lectiva: en aquestes sessions es presentaran diferents aspectes de la problemàtica proposada al programa, amb la participació d'investigadors i assagistes interdisciplinaris com Paula Sibilia (conductora de (crear) Situacions 6), Estela Schindel (investigadora universitària) i Christian Ferrer (sociòleg i assagista).


- Agenda cultural: amb la pretensió d’aquest curs de situar-se en el context cultural de la ciutat, el programa comptarà amb sessions en diàleg amb propostes afins d’altres equipaments de Barcelona a càrrec de Graf, com la visita al centre penitenciari La Model.


 A qui s’adreça?


El curs està pensat per a persones que busquen una iniciació tant pràctica com teòrica en pràctiques de curadoria col·lectiva. (crear) Situacions descobreix els processos i les interioritats que s’amaguen darrere la curadoria d’una exposició del Santa Mònica amb l'objectiu d’activar comunitats temporals de recerca i aprenentatge, així com contribuir a carreres artístiques, curatorials o teòriques.


Les places són limitades. Per aquest motiu el Santa Mònica seleccionarà les persones participants a partir de la carta de motivació aportada. No hi ha un requisit d’edat ni de titulació prèvia, però es valoren perfils amb un cert recorregut vital, acadèmic o professional que puguin aportar la seva experiència a la resta del grup.


Tags: