Convocatòries | Gestió cultural

Data de publicació: 08-07-2024

Vols treballar per l’APGCC? Ajuda’ns amb la producció d’activitats!

Data límit per enviar CV fins al 15 de juliol de 2024
Data de publicació: 08-07-2024

L'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) necessita encarregar de manera temporal la producció de projectes i la seva comunicació per algunes de les activitats previstes durant la tardor d’aquest any 2024.

 

Concretament, es tracta de la producció de les noves jornades professionals MICROXOC, sumades a altres requeriments que puguin sorgir entorn d’iniciatives de l’APGCC en suport a l’Oficina Tècnica.

 

Per tal de fomentar les bones pràctiques i la transparència de l’entitat, l’APGCC opta per no demanar pressupostos i fa pública l’oferta a la seva borsa.

 

Què demanem?

 

- Experiència en tasques de producció: organització, gestió i seguiment de l’activitat en qüestió; contacte amb els ponents proposats, cerca d’emplaçament i patrocinis, treball en equip tot seguint les directrius de l’Oficina Tècnica, control d’inscripcions i altres necessitats.

 

- Coneixement en tasques de comunicació: suport disseny gràfic, gestió de l’actualització web i elaboració dels materials de comunicació corresponents.

 

- Persona física (autònoma) o jurídica (empresa o entitat) especialitzada que ja disposi del material d’oficina necessari per realitzar la feina (portàtil, mòbil) i que pugui treballar en remot.

 

- La persona física o jurídica seleccionada haurà de presentar, previ a l’inici de les activitats, un certificat vigent de contractistes i subcontractistes conforme s’està al corrent de les obligacions tributàries (AEAT) i un certificat genèric de la Seguretat Social conforme no hi ha cap deute pendent (TGSS).

 

Què oferim?

 

- La possibilitat de conèixer l’APGCC des de dins, tot participant activament en l'organització de les seves activitats i jornades, propostes d’alt valor per al sector cultural.

 

- Inici del projecte dilluns 22/07.

 

- Encàrrec de mitja jornada (20h / setmanals) del 22/07 al 01/08 i del 26/08 al 30/09 inclosos, amb una retribució de 3.500€ + IVA totals. El pagament es farà com a màxim una setmana després de la presentació de cada factura. La facturació serà del 40% a liquidar l’01/08 i el 60% restant el 30/09 amb la finalització del projecte.

 

 

Cal enviar currículum (persones físiques) o dossier d’expertesa (persones jurídiques) en format PDF abans del 15/07 a gerencia@gestiocultural.org.

Tags: