Convocatòries | Gestió cultural

03-02-2020 fins al 13-03-2020

Convocatòria de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,mitjançant l´Institut Català de les Empreses Culturals obra la convocatòria per la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.
03-02-2020 fins al 13-03-2020
Data de publicació: 28-01-2020
Les modalitats són les següents:

1. Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte la millora de l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses culturals.

2. Consultoria cultura preferent, amb quatre submodalitats segons l’objecte:
a) Els plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics.
b) La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s’ofereixen.
c) Els plans de sostenibilitat mediambiental.
d) L’elaboració d’un pla estratègic o la redefinició del model de negoci.

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, la musica, l’audiovisual i de la cultura digital.

Qui les pot demanar?
També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Més característiques:
La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s’ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d’incloure una definició de l’estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 100.000,00€

Com presentar-s'hi?
Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal d'Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya. Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura es pot accedir a la plataforma esmentada.

Quan m’hi presento?
 El període per presentar sol·licituds és del 3 de febrer al 13 de març del 2020, ambdós inclosos.

Tags: SUBVENCIONS