Convocatòries | Música

28-01-2020 fins al 20-02-2020

Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional
28-01-2020 fins al 20-02-2020
Data de publicació: 28-01-2020
Modalitats:

a) Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen. Únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

b) Programació de música en viu (festivals, cicles, temporades i programació estable de sales) realitzada per empreses o entitats privades. Poden optar a les subvencions les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre.

El període per presentar sol·licituds és del 28 de gener al 20 de febrer del 2020, ambdós inclosos,  a través del portal gencat.cat

Tags: SUBVENCIONS