Convocatòries | Audiovisual

20-05-2020 fins al 29-05-2020

La Diputació de Barcelona activa una plataforma audiovisual per a la difusió de continguts culturals

L’Àrea de Cultura de la Diputació posa en marxa una convocatòria per a rebre continguts audiovisuals culturals que difondran a través de la Xarxa Audiovisual Local
20-05-2020 fins al 29-05-2020
Data de publicació: 20-05-2020
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, entre les diferents mesures extraordinàries que està endegant per fer front a l'impacte econòmic i social ocasionat per la crisi sanitària de la COVID-2019, ha activat una plataforma audiovisual a través dels canals de la Xarxa Audiovisual Local, per a la difusió de continguts culturals (enregistraments) dels creadors, artistes, companyies, formacions i col·lectius de les arts en viu i de les arts visuals.
 
L’objectiu d’aquesta mesura és donar suport al sector de les arts escèniques i musicals i de les arts visuals, que s’han vist molt afectats, tant per la pandèmia, com per les mesures per combatre-la.
 
Des de l’Àrea de Cultura hem fet un acord amb la Xarxa Audiovisual Local per tal que sigui l’instrument pel qual la Diputació de Barcelona pugui donar suport als creadors, artistes, companyies, formacions i col·lectius de les arts en viu i de les arts visuals, gestionant els costos derivats de les emissions, a través dels acords pertinents amb les entitats de gestió i/o els altres titulars de drets que es puguin generar per la seva emissió, a raó de:
  • Continguts d’arts escèniques i musicals de 30 minuts / continguts d’arts visuals fins a 15 minuts. 1.500 €
  • Continguts d’arts escèniques i musicals de més de 30 minuts i fins a 80 minuts / continguts d’arts visuals de més de 15 minuts i fins a 30 minuts: 2.000 €
  • Continguts d’arts escèniques i musicals de més de 80 minuts / continguts d’arts visuals de més de 30 minuts: 2.500 €
Els continguts hauran de tenir els següents requisits:
  • Espectacles / concerts / projectes realitzats per creadors, artistes, companyies formacions o col·lectius professionals que tinguin la seva residència o seu social a Catalunya.
  • Els enregistraments d’arts escèniques i musicals hauran de ser complets (no s’acceptaran fragments) i amb una durada mínima de 30 minuts (si són peces curtes caldrà incloure’n més d’una).
  • Els cedents han d’estar en disposició de cedir tots els drets de propietat intel·lectual i d'imatge necessaris per a l'emissió televisiva i per internet dels continguts.
Requisits mínims d'emissió:
  • Format: 16:9 amb definició estàndard -SD- (720 X 576 amb píxel anamòrfic)
  • Fitxers: preferiblement .mov o .avi en format dv25 i còdec DVPAL
  • Mostreig d’àudio: a 48 Khz
  • Nivells d’àudio: -12 dB (per dinàmica pot haver-hi pics que arribin més amunt o més avall però no haurien de superar els -6dB per sobre ni els -18dB per sota)

Per participar cal enviar l’enregistrament a l’adreça oferta@laxarxa.cat i omplir el següent formulari. El termini per presentar propostes finalitza el 29 de maig.

Tags: