Actualitat | APGCC

Data de publicació: 16-07-2011

La Guia de bones pràctiques de la gestió cultural

Document de referència per al sector
Data de publicació: 16-07-2011
La Guia de bones pràctiques de la gestió cultural va ser publicada l’any 2011 per l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC), per tal de respondre a nombroses peticions de socis, sòcies i altres persones vinculades a la professió de la gestió cultural, en relació amb la necessitat de definir criteris de qualitat, pautes i responsabilitats en l’exercici de la gestió cultural i de contribuir al coneixement i el reconeixement social d’aquesta professió.

Els objectius específics de la Guia són esdevenir un referent de l’exercici responsable de la professió; reconèixer que l’exercici de la gestió cultural comporta unes responsabilitats i uns deures professionals; contribuir al coneixement de la normativa tècnica i legal, informar la societat de la funció que desenvolupen els gestors culturals i evidenciar que el seu compromís amb una actuació professional està al servei de la societat i del bé comú.
Documentos relacionados de la noticia
APGCC_ Guia de bones pràctiques