Convocatòries | Arts visuals

04-08-2020 fins al 14-09-2020

Nova convocatòria de subvencions de l'ICUB

Convocatòria extraordinària de subvencions d'inversions per adaptar determinats espais culturals a les mesures sanitàries derivades COVID-19
04-08-2020 fins al 14-09-2020
Localització: Oficina virtual de tràmits de l'ICUB
Data de publicació: 04-08-2020
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura, ha publicat una nova convocatòria extraordinària de subvencions per a inversions i despesa corrent destinades a obres d’adequació d’espais i/o a l’adquisició de béns i serveis necessaris per adaptar determinats espais culturals a les noves mesures sanitàries derivades de la COVID-19.

La finalitat de les subvencions és donar suport a entitats amb espais culturals que han d’adoptar les eines i els recursos que estableixen els nous protocols de prevenció sanitària.

La dotació total de la convocatòria és de 250.000€. Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat. En cap cas, però, l’import total de les subvencions podrà superar el cost del projecte o la inversió.

Modalitats d’ajut:
La convocatòria s’estructura en dues modalitats:
  1. OBRES : obres d’adequació, incloent modificació d’accessos, ampliació d’espais comuns o adaptació d’equips de climatització, entre d’altres. El topall màxim de la subvenció per sol·licitud és el 50% de l’import de la despesa fins a un màxim de 15.000 euros. Aquesta modalitat té assignat un pressupost de 150.000 euros.  
  2. ADQUISICICIÓ DE BÉNS I SERVEIS: adquisició de béns i serveis, com ara elements de senyalització, sistemes de control d’aforament o serveis de desinfecció especialitzada, entre d’altres. El topall màxim de la subvenció per sol·licitud és el 50% de l’import de la despesa fins a un màxim de 5.000 euros. Aquesta modalitat té assignat un pressupost de 100.000 euros.
En cas que el crèdit destinat a una de les dues modalitats no s’esgoti, es podrà utilitzar la part disponible per subvencionar l’altra modalitat. En cas que el destinatari sigui titular de més d’un espai cultural podrà presentar una sol·licitud de subvenció per cada espai. També és podrà presentar una sol·licitud per cada modalitat.  

Qui hi pot optar?
La convocatòria s’adreça a persones físiques i jurídiques titulars dels espais culturals amb les seves respectives llicències d’activitats:
  • Espais de creació, experimentació i exhibició artística.
  • Llibreries, enteses com a establiments oberts al públic en què la venda de llibres sigui l’activitat principal.
  • Galeries d’art, enteses com a espais de titularitat privada que donen suport principalment a l’exhibició artística i cultural.
  • Sales de cinema de fins a 7 sales d’exhibició.
  • Sales de teatre que no formin part o no es puguin presentar a les subvencions convocades pel consorci de rehabilitació de teatres.
  • Sales de música de petit format amb aforament fins a 150 persones, com bars, cafeteries, restaurants, espais de difusió cultural o similars, que volen adequar el local per a la realització de música en viu amplificada.
  • Sales de música de mitjà i gran format, amb aforament superior a 150 persones, com sales de concerts, sales de festa, bars musicals, discoteques o similars.
  • Espais de Cultura Viva: espais de petit format, de proximitat, de diversitat i amb un paper d’articulació social, amb una programació cultural estable vinculada amb la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular. 
Procediment de sol·licitud:
El termini de presentació estarà obert des del dimarts 4 d’agost fins al divendres 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos, amb obligació de presentar la sol·licitud telemàticament a l’Oficina Virtual de Tràmits.
Les persones físiques també ho podran fer presencialment als Registres de l’Ajuntament de Barcelona, demanant cita prèvia al telèfon 010, a través del mòbil o al web de l’Ajuntament.

Les bases completes de la convocatòria es poden consultar aquí i, podeu descarregar els documents en aquest enllaç.

Us recordem que l'equip de subvencions actualment està teletreballant. Si us plau, per qualsevol dubte relacionat amb la convocatòria extraordinària, us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu electrònic: subvencions_icub@bcn.cat

Tags: