Actualitat | Polítiques culturals

Data de publicació: 17-07-2020

El CoNCA presenta al sector cultural els criteris d’inscripció en el futur Cens d’Artistes de Catalunya

El Cens és una eina necessària per al posterior desenvolupament de l’Estatut de l’Artista
Data de publicació: 17-07-2020
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha presentat el document Cens d’Artistes de Catalunya: Criteris per a la seva inscripció a les associacions del sector. Delimitar quins son els requisits objectius que s’han de complir per a ser inclòs en el Cens és fonamental i prioritari. Aquest document serà l’eina que permetrà conèixer la veritable població dels creadors i artistes del país per a poder així defensar els seus interessos. Aquesta proposta ha estat llargament reivindicada pel teixit cultural català i és la primera de les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts desenvolupa íntegrament. Un cop implementat, s’ha de convertir en un document administratiu de referència per al desenvolupament gradual i posterior normatiu de l’Estatut de l’Artista.

Per a la seva realització el CoNCA ha comptat amb la col·laboració de la Direcció General de Creació, Biblioteques i Acció territorial del Departament de Cultura de la Generalitat.

Tags: