Convocatòries | Música

16-02-2021 fins al 09-03-2021

Subvencions a empreses editorials de música

Del 16 de febrer al 9 de març del 2021
16-02-2021 fins al 09-03-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-02-2021
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les empreses editorials de música en les modalitats següents:
  • L’edició de partitures de professionals de la composició musical de Catalunya d’especial interès cultural o de difícil comercialització. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per professional de la composició musical de Catalunya el que resideix a Catalunya i, en cas de professionals de la composició musical de Catalunya difunts, els que varen néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya.
  • La digitalització de partitures no digitals i la transformació d’aquestes, ja digitalitzades, a formats actualitzats per comercialitzar-les.
  • La realització d'activitats adreçades a la promoció i comercialització del catàleg editorial de partitures, tant si és a través dels mitjans de comunicació, publicacions, revistes, butlletins i catàlegs especialitzats, com mitjançant plataformes a la xarxa. També són objecte d'aquesta modalitat la presentació o interpretació de partitures, tant si és en fires i trobades professionals com en altres esdeveniments de caràcter promocional, i les accions comercials. Se n'exclouen els concerts adreçats al públic en general.

Aquestes subvencions tenen la consideració d'ajuts de mínimis. Es pot sol·licitar l'ajut per a qualsevol de les modalitats de manera particularitzada, així com optar a algunes de les modalitats simultàniament o a totes.

Per a la modalitat de l'apartat 1.a) es poden presentar un màxim de set sol·licituds per editorial, i per a les modalitats dels apartats 1.b) i 1.c) un màxim d'una sol·licitud per editorial.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 16 de febrer al 9 de març del 2021, ambdós inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.

A qui va dirigit
Poden optar a les subvencions les empreses privades editorials de música.

Tags: