Convocatòries | Música

18-02-2021 fins al 04-03-2021

Subvencions per a activitats de les orquestres prioritàries per a la temporada 2020-2021

Del 18 de febrer al 4 de març del 2021
18-02-2021 fins al 04-03-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 18-02-2021
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les activitats de la temporada que s'estén entre l'1 de setembre de 2020 i el 31 d'agost de 2021 de les formacions musicals estables que, per la seva tipologia i funció, són prioritàries per a l’ordenació del panorama orquestral català i que responen a alguna de les modalitats següents:
  • Orquestra simfònica que desenvolupi una activitat concertística i operística itinerant per Catalunya.
  • Orquestra simfònica amb temporada regular en almenys dues províncies de Catalunya.
  • Orquestra de cambra que desenvolupi una activitat itinerant majoritàriament a Catalunya.
  • Orquestra o formació especialitzada en la interpretació de música antiga amb instruments originals.
  • Orquestra o conjunt instrumental (ensemble) especialitzat en la interpretació de música clàssica contemporània amb repertori creat a partir de la segona meitat del segle XX.

Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud per a una única formació en una mateixa convocatòria. Se subvenciona una única formació per modalitat.

Les subvencions que preveuen aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de febrer al 4 de març del 2021, ambdós inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 

A qui va dirigit
Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre.

Tags: