Convocatòries | Gestió cultural

24-02-2021 fins al 05-07-2021

Subvencions per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional afectades pel cessament de l'activitat per la COVID-19

Presentació de sol·licituds del 24 de febrer al 5 de juliol
24-02-2021 fins al 05-07-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 23-02-2021
Són subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A qui va dirigit?
Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, així com les federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats dins de l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana.

També hi poden optar les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats remunerades en l'àmbit de la pirotècnia, en els serveis directament vinculats amb les festes de foc i pirotècnia que es portin a terme a Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de febrer al 5 de juliol del 2021.

Tags: