Convocatòries | Música

11-03-2021 fins al 25-03-2021

Subvencions per a la promoció de la música

Sol·licituds de l'11 al 25 de març
11-03-2021 fins al 25-03-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 11-03-2021
Aquesta línia de subvenció és per donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals En les següents modalitats:

a) Suport a la formació
Suport a l’organització d’activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en format de seminaris, jornades, tallers, i cursos. En queden excloses les activitats organitzades per centres docents, i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general.  Les activitats de formació han de ser de pagament.

b) Suport a la producció
Suport a la producció d'un espectacle musical de nova creació, d'alt interès cultural. Ha de ser la presentació d'una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. S'ha d'acreditar l'estrena pública de la producció, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l'auditori o l'espai d'exhibició corresponent. Queden excloses les representacions posteriors de l'espectacle, així com les gires, les produccions destinades a l'edició d'enregistraments fonogràfics o videogràfics, els musicals, i les produccions protagonitzades íntegrament per músics no professionals.

c) Suport a projectes globals
Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents: recerca, formació (tal com es defineix al punt 1.2.a), publicacions, producció (tal com es defineix al punt 1.2.b) i exhibició.  Per optar a aquesta modalitat els sol·licitants han de presentar un projecte que contingui, com a mínim, dos dels àmbits descrits en el paràgraf anterior.

Els sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per a una única modalitat.

Termini per sol·licitar l’ajut: de l'11 al 25 de març del 2021, tots dos inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit
  • Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1.
  • No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques.

Tags: