Convocatòries | Museus i patrimoni

12-03-2021 fins al 07-04-2021

Subvencions de l'àmbit del patrimoni cultural

Dues subvencions, a presentar entre el 12 de març i el 7 d'abril del 2021
12-03-2021 fins al 07-04-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 12-03-2021
Subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble (CLT005)
 
Són subvencions per donar suport a la conservació preventiva i a la conservació-restauració de béns culturals mobles i dels elements artístics integrats en els béns immobles que formen part del patrimoni cultural català.

Les actuacions de conservació han de ser de les especialitats de pintura i escultura sobre fusta, pintura sobre tela, pintura mural, art contemporani en qualsevol format, escultura sobre pedra, materials arqueològics i paleontològics, materials inorgànics, materials etnològics, béns tècnics, teixits, moble històric, document i obra sobre paper i fotografia.

A qui va dirigit?
  • Als ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen. 
  • Als consorcis locals amb domicili a Catalunya. 
  • A les persones físiques, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 de març al 7 d'abril del 2021 (ambdós inclosos).


Subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives (CLT010)
 
Són subvencions per promoure la defensa i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic català per mitjà de subvencions destinades a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques a Catalunya que siguin intervencions preventives d’acord amb l’article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

A qui va dirigit?
  • A les persones físiques i jurídiques privades, a les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, així com a les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat de naturalesa privada tot i que no tingui personalitat jurídica.
  • No poden optar a aquestes subvencions els organismes públics i les entitats dependents o que s’hi adscriuen així com les entitats privades finançades majoritàriament pels ens esmentats.

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 de març al 7 d'abril del 2021 (ambdós inclosos).

Tags: