Convocatòries | Música

25-03-2021 fins al 15-04-2021

Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional

Del 25 de març al 15 d'abril de 2021
25-03-2021 fins al 15-04-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 25-03-2021
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional per al període 2019-2020,  en les modalitats següents:
  • Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen.
  • Programació de música en viu (festivals, cicles, temporades i programació estable de sales) realitzada per empreses o entitats privades.

En queden exclosos, a tots els efectes, els concerts següents:
a) Els que no tinguin despeses per caixets.
b) Els que no formin part de cap festival, cicle, temporada o programació estable de sales.
c) Els que no estiguin publicitats.
d) Els que formin part de les programacions estables d'ajuntaments i ens públics que en depenen.
e) Els que formin part dels programes de festa major.
f) Els destinats al ball del públic assistent.
g) Els que consisteixin en la contractació estable o regular d'una mateixa formació musical. Als efectes d'aquestes bases, es considera programació estable o regular la programació d'una mateixa formació més de sis cops al llarg d'un any o quan una mateixa formació representi el 50% o més del total de la programació presentada.
h) Els que es realitzin en el marc de cursos o concursos i els concerts d'alumnat i professorat organitzats en centres educatius.
i) Els que no estiguin oberts al públic en general.
j) Les sessions de discjòqueis que actuïn amb anterioritat o posterioritat als concerts, i les sessions habituals de discoteca a la sala.
k) Els concerts que s'hagin contractat a través del Programa.cat. 

Termini per sol·licitar l’ajut: del 25 de març al 15 d'abril de 2021, ambdós inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit
  • Per a Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.
  • Per a la programació de música en viu realitzada per empreses o entitats privades poden optar a les subvencions les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre.

Tags: