Convocatòries | Arts escèniques

13-04-2021 fins al 03-05-2021

Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional (entitats) CLT020

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 d'abril al 3 de maig del 2021
13-04-2021 fins al 03-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-04-2021
Són subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat. Per a aquesta modalitat, es pot presentar un màxim de tres produccions, cadascuna en una sol·licitud sol·licitud diferent.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

A qui va dirigit:
 
  • A les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.
  • A les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.
Per a més informació: Aquí

Tags: