Convocatòries | Museus i patrimoni

15-04-2021 fins al 03-05-2021

Subvencions per a la implementació de programes estratègics i projectes específics dels museus (CLT068)

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 d'abril al 3 de maig del 2021
15-04-2021 fins al 03-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-04-2021
L'objectiu d'aquestes subvencions és donar suport als museus de Catalunya per dur a terme programes estratègics i projectes específics.

Hi ha set modalitats diferents:

a) Programa de planificació estratègica i de millora de la gestió dels museus.
b) Programa de cooperació i d’internacionalització, per actuacions de coproducció i col·laboració amb museus de fora de Catalunya.
c) Programa de recerca amb col·laboració de les universitats o grups de recerca universitaris consolidats per recerques vinculades amb l’acció temàtica o territorial del museu i que incorporen una metodologia de recerca ben definida. 
d) Projectes i actuacions per millorar l’accessibilitat a persones amb discapacitat, així com altres activitats adreçades a col·lectius vulnerables o amb risc d’exclusió social.
e) Projecte educatius innovadors, que replantegin la relació entre el museu i la comunitat educativa, i que fomentin l’ús de les tecnologies digitals.
f) Programa de formació, per donar suport al desenvolupament professional del personal dels museus.
g) Programa de suport territorial d’un museu inscrit al Registre de Museus de Catalunya amb l’objectiu de donar recolzament i servei estable a un nombre determinat d’equipaments museístics i patrimonials no inscrits (museus petits, cases museu, centres d'interpretació, jaciments i monuments museïtzats, espais expositius i altres infraestructures de tipus museístic) del seu àmbit supramunicipal.

A qui va dirigit?

Als ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
Als consorcis locals amb domicili a Catalunya.
A les persones físiques, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Per a més informació: Aquí

Tags: