Convocatòries | Biblioteques, llibre i edició

20-04-2021 fins al 10-05-2021

Subvencions de l'àmbit de les lletres

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 d’abril al 10 de maig
20-04-2021 fins al 10-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 21-04-2021
  1. Subvencions per a la promoció d'activitats literàries (CLT034)
 
Són subvencions per donar suport a projectes de promoció i difusió de la literatura en català i occità que es facin dins els territoris del domini lingüístic.

S’entén per activitats de promoció i difusió l’organització de jornades i cicles de conferències, de festivals i espectacles literaris, de rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari. 


A qui va dirigit?

A les entitats privades sense finalitat de lucre.
A l’Administració local i els ens públics que en depenen o que hi estan vinculats.

Per a més informació: Aquí

   2. Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes (CLT045)

L'objectiu d'aquestes subvencions és donar suport a aquelles entitats sense finalitat de lucre que, de manera continuada al llarg de l'any, duen a terme un seguit de projectes destinats a donar suport als sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.) o a difondre el patrimoni literari català.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que vetllen pels interessos professionals dels escriptors en llengua catalana.

b) Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que tenen per objectiu difondre el patrimoni literari català.


A qui va dirigit?

Modalitat a): a les entitats privades sense finalitat de lucre (no s'inclouen les adscrites a una entitat pública) amb domicili social a Catalunya, que agrupen escriptors en llengua catalana dins de l'àmbit lingüístic català i vetllen pels seus interessos professionals.
Modalitat b): a les entitats privades sense ànim de lucre, incloses les adscrites a una entitat pública, amb domicili social a Catalunya, la missió principal de les quals sigui la difusió del patrimoni literari català que actuïn dins de l'àmbit lingüístic català.

Per a més informació: Aquí

Tags: